Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.main] | ڤماءين

Definisi : 1. orang yg bermain (bola, piano, dll), pelakon (drama dll): ~ biola; 2. orang yg suka bermain judi: wang permulaan di-terima lebih banyak drpd yg biasa, yg ~ boleh bermain di tikar judi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.main] | ڤماءين

Definisi : orang bermain atau yg memainkan sesuatu; orang yg suka bermain: ~ biola; ~ bola sepak. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
seregum[s«.Ò«.gum]kata adjektiftidak teratur, kusut-masai (tentang rambut yang banyak).Budak-budak muzik tu tak sikat rambot depa bagi seregum.[bu.dAk.bu.dA/ mu.zi/ tu tA/ si.kAt ÒAm.bot dE.pA bA.gi s«.Ò«.gum]Pemain-pemain muzik itu tidak menyisir atau mendandan rambut sebaliknya dibiarkan kelihatan kusut-masai.
cekop tiang[tS«.kop ti.jAN]kata namasejenis permainan kanak-kanak, iaitu (mendakap) tiang yang bilangannya kurang daripada bilangan pemain. (Misalnya empat tiang untuk direbut oleh lima orang pemain).Genap-genap kali maen cekop tiang, Dogoi seluloi kalah pasai dia lekeh sikit.[g«.nAp.g«.nAp kA.li mAen tS«.kop ti.jAN d.gj se.lu.loj kA.lAh pA.sAj di.jA lE.kEh si.kit]Setiap kali bermain cekup tiang, Dogol selalu kalah kerana dia agak lembap.

Kembali ke atas