Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.main] | ڤماءين

Definisi : 1. orang yg bermain (bola, piano, dll), pelakon (drama dll): ~ biola; 2. orang yg suka bermain judi: wang permulaan di-terima lebih banyak drpd yg biasa, yg ~ boleh bermain di tikar judi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.main] | ڤماءين

Definisi : orang bermain atau yg memainkan sesuatu; orang yg suka bermain: ~ biola; ~ bola sepak. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ น ั กฟุตบอลคนหนึ่ งก ้ งโค ้ งแล ้ วให ้ ผู ้ เล ่ น คนอื่ น ๆ กระโดดข ้ ามต ั วของเขา Jurulatih bola sepak menyuruh seorang pemain membongkok kemudian pemain-pe- main lain melompatinya. กงสี [kosi  :] น 1 barang kongsi: คนงาน ทุกคนกินกงสีที่ นายจ ้ างจ ั ดไว ้ ให ้ Semua pekerja makan barang kongsi yang disediakan oleh majikan
Kamus Thai 2.indb
koperasi itu. รวม [ruam] ก 1 (เงิน, คะแนน) mengi- ra: รวมคะแนน mengira markah 2 ber- gabung: ผู ้ เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat. ร ่ วม [ruam] ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประชุมปฏิบัติการ รม ร ่ panas: วันนี้ อากาศร ้ อน Cua- ca hari ini panas. รอบ [r:p] น 1 ( กีฬา ) pusingan 2 (เวลา) sebelah ลน 3 pusingan: นักฟุตบอลวิ่ งรอบ สนามสองรอบก ่ อนฝึกซ ้ อม Pemain bola sepak berlari mengelilingi padang se- banyak dua pusingan padang sebelum memulakan latihan. รอบก ่ อนรองชนะเลิศ [-k:nr:ca- nal:t] ว pusingan suku akhir รอบเช ้ า [-ca 
Kamus Thai 2.indb
kah: คุณไปไหนมาจ ๊ ะ Ke manakah kamu pergi? จะงอย [ca:y] น paruh จะจะ [caca] ว terang-terang: กรรมการ เห็นความผิดของผู ้ เล ่ นอย ่ างจะจะ Pengadil nam­ pak kesalahan pemain itu terang-terang. จะแจ ้ ง [cacε:] ว jelas: ไทสันสามารถ เก็บคะแนนได ้ จะแจ ้ งเกือบทุกยก Tyson dapat memungut markah dengan jelas ham­ pir setiap pusingan. จะปิ้ ง [capi  benar : เขาเจนตากับ คนนั้ น Dia cam benar akan orang itu. 2 mahir: เขาเป็นนักโต ้ วาทีที่ เจนเวที Dia se­ orang pendebat yang mahir. 3 cekap: วองเป็งซุนเป็นนักแบดมินตันที่ เจนสนาม Wong Peng Soon seorang pemain badminton yang cekap. จุลทรรศน ์ เจน Kamus Thai 2.indb 115 4/15/2008 11:05:52 AM จ 116 เจนจบ [-cop] ว berpengetahuan luas: หัวหน ้ าพรรคการเมืองสมควรต ้ องเป็นคนเจนจบ
Kamus Thai 2.indb
น candu ฝี [fi  :] น bisul ฝีดาษ [-da:t] น cacar ฝีเท ้ า [fi  :ta:w] น kemahiran kaki: นักฟุตบอลทุกคนต ้ องฝึกฝีเท ้ าอยู ่ เสมอ Setiap pemain bola sepak hendaklah sentiasa menjalani latihan kemahiran kaki. ฝีปาก [fi  :pa:k] น kepetahan ฝีพาย [fi  :pa:y] น tukang dayung, tu- kang kayuh ฝีมือ [fi  :m าซ ้ ายของเขาฟก หล ังจากถูกผู ้ เล ่ นทีมคู ่ ต ่ อสู ้ เตะเข ้ าอย ่ างแรง Sen- di kaki kirinya bengkak kerana diten- dang dengan kuat oleh pemain pasukan lawan. ฟกช ้ ำ [-cam] ว lebam: ใบหน ้ าเขาฟกช้ำ เพราะถูกชก Mukanya lebam kerana kena tumbuk. ฟรี [fri:] ว percuma ฟลูออรีน [flu::ri:n] น fluorin ฟอก [f

Kembali ke atas