Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pén] | ڤين

Definisi : (pén) pena. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pén] | ڤين

Definisi : /pén/ alat yg runcing dan berbelah matanya utk menulis dgn dakwat. ~ elektronik ist peranti komputer berbentuk spt pen, yg digunakan utk menunjuk atau memilih objek pd peranti paparan komputer dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pen


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
capeng[tSA.peN]kata namatapak meletakkan buah lastik.Biasoe capeng lastet dibuek dari kulet.[biA.so.E tSA.peN lAs.tet di.bu.wE/ dA.Äi ku.let]Biasanya caping lastik dibuat dari kulit.
hongap[h.NAp]kata namanafas.Hongape maken pendek tak lamo lai umoe doh.[h.NAp.E mA.kEn pEn.dE/ tA/ lA.m lAi: u.mo.E dh]Nafasnya makin pendek, sudah tidak lama lagi umurnya.
sunu[su.nu]kata namasumbu pelitaSunu polito tu dah pendek gantilah yang baru.[su.nu p.li.t tu dAh pEn.dE/ gAn.ti.lAh jAN bA.Äu]Sumbu pelita itu sudah pendek, gantilah yang baru.
dompot[dm.pt]kata adjektifpendek.Digunoe pee tu sampai dompot tak yo diganti-ganti.[di.gu.n.E pEn.sE tu sAm.pAj dm.pt tA/ j di.gAn.ti.gAn.ti]Digunakan peel itu sampai pendek tidak juga diganti-ganti.
dicaeng[di.tSAeN]kata kerjamelapah, memotong, menghiris (khusus untuk lembu, kerbau dan kambing).Dageng bantaian tadi, bolum sekopeng pon dicaeng.[dA.geN bAn.tA.An tA.di bo.lum s.k.peN pon di.tSAeN]Daging bantai tadi, belum sekeping pun dipotong.
galu-galu[gA.lu.gA.lu]kata namapadi yang hampir masak.Esok kito nak ngompeng, poila kaw tuai galu-galu kek sawah tu.[E.s/ ki.t nA/ Nm.peN poi.lA kAw tu.wAj gA.lu.gA.lu kE/ sA.wAh]Esok kita hendak menumbuk emping, pergilah kau tuai padi yang hendak masak di sawah itu.
mololeh[m.l.lEh]kata kerjamelecet, luka, merah pada paha.Mololeh poha budak kocik tu dek lamo bona tak tangga lampene.[m.l.lEh p.h bu.dA/ k.tSi/ tu dE/ lA.m b.nA tA/ tAN.gA lAm.pen.E]Melecet paha budak kecil itu kerana lama benar tidak diganti lampinnya.

Kembali ke atas