Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : 1. perihal menambah (menam­bahi, menambahkan), perihal memberi tam­bah­an pd; 2. perihal memberi imbuhan pd kata pokok; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : perbuatan (hal dsb) menambah, menambahi atau menambahkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Bahasa Melayu

KataTakrifSumber
penambahanperbuatan (hal dsb) menambah, menambahi atau menambahkan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
penambahan1. perihal menambah (menam­bahi, menambahkan), perihal memberi tam­bah­an pd; 2. perihal memberi imbuhan pd kata pokok;Kamus Dewan Edisi Keempat
penambahan rekod(record addition)Proses memasukkan rekod baru ke dalam pangkalan data yang sedia ada.Kamus Komputer
penambahan(addition)1. Litar, peranti, rutin, atau ciri baru yang dimasukkan ke dalam perkakasan atau perisian komputer yang sedia ada. 2. Tindakan menokokkan satu kuantiti pada satu kuantiti lain untuk memberi hasil jumlah.Kamus Komputer
penambahanperbuatan (hal dsb) menambah, menambahi atau menambahkan.Kamus Pelajar
penambahan bersiri(serial addition)Kaedah penambahan pada dua kuantiti dengan menyusun dan memproses kuantiti tersebut secara bersiri.Kamus Komputer
tindakan penambahan(Kim) tindak balas yg melibatkan penambahan molekul pd ikatan berganda tanpa penyingkiran sebarang molekul kecil;Kamus Dewan Edisi Keempat
tambahan palsu(false add)1. Penambahan yang dijalankan tanpa menggunakan bawaan. 2. Pengerjaan penambahan logik.Kamus Komputer
bawa(carry)1. Tindakan membawa hasil limpahan penambahan aritmetik ke bahagian seterusnya dengan memajukan ke hadapan nilai yang lebih besar yang tidak dapat ditampung oleh suatu kedudukan nombor. Dalam sistem perduaan, penambahan bit 1 dan bit 1 akan membuatkan bit 1 dibawa ke tahap seterusnya sedangkan dalam sistem perpuluhan, membawa isyarat atau objek ke tempat lain melalui bahantara.Kamus Komputer
jadual penambahan(addition table)Jadual sifir yang mengandungi hasil jumlah dua nombor. Jadual ini digunakan oleh atur cara komputer untuk mencari hasil jumlah dua nombor melalui penelitian pemetaan jadual berbanding dengan cara pencampuran biasa.Kamus Komputer
12345

Kembali ke atas