Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : 1. perihal menambah (menam­bahi, menambahkan), perihal memberi tam­bah­an pd; 2. perihal memberi imbuhan pd kata pokok; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : perbuatan (hal dsb) menambah, menambahi atau menambahkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Sains

Kamus Sains.indb
kakisan tinggi terhadap kebanyakan pelarut organik ke- cuali asid dan alkali yang pekat. (KEJ) acetal resin (resin asetal) Hasilan termoplastik, iaitu poliformaldehid, polioksimetilena atau polikarbok- sana yang dihasilkan daripada pempolimeran penambahan aldehid. Resin ase- tal mempunyai ketahanan lesu dan ketahanan kimia yang tinggi, ciri elektrik yang baik dan bingkas yang sesuai digunakan dalam pembuatan gear, peng- gelek dan peralatan automotif. (KEJ jumlah. Contohnya, 4, 7, dan 9 dalam 4 + 7 + 9 = 20. (KOM, MAT) addition item (butiran tambah) Butiran baharu yang ditambah pada fail yang sedia ada. (KOM) addition table (jadual penambahan) Jadual sifir yang mengandungi hasil jumlah dua nombor. Jadual ini digunakan oleh atur cara komputer untuk mencari hasil jumlah dua nombor melalui pene- adamantoblast addition table Kamus Sains.indb 18

Kembali ke atas