Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : 1. perihal menambah (menam­bahi, menambahkan), perihal memberi tam­bah­an pd; 2. perihal memberi imbuhan pd kata pokok; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.nam.ba.han] | ڤنمبهن

Definisi : perbuatan (hal dsb) menambah, menambahi atau menambahkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Glosari Matematik Untuk Sekolah

Istilah Bahasa MelayuIstilah Bahasa InggerisHuraianPeringkat
penambahanadditionProses menjumlahkan dua atau lebih nombor atau objek. Simbol tambah ialah +. Lihat ContohSekolah Rendah
pendarabanmultiplicationProses penambahan berulang. Simbol darab ialah ×.Sekolah Rendah
operasi aritmetikarithmetic operationProses penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian ke atas nombor.Menengah Rendah
sifat kalis sekutuanassociative propertySifat operasi penambahan yang membolehkan lebih daripada dua angka dicampurkan, tetapi masih menghasilkan jumlah campuran yang sama walaupun berbeza kumpulan angkanya. Contohnya, (3 + 6) + 8 = 3 + (6 + 8).Menengah Atas
sifat kalis tukar tertibcommutative propertySifat operasi penambahan atau pendaraban yang membolehkan angka-angka dicampur atau didarabkan dalam sebarang tertib, tetapi masih menghasilkan jumlah yang sama. Contohnya, 5 + 4 = 4 + 5 dan 5 × 4 = 4 × 5 menunjukkan bahawa perubahan tertib 4 dan 5 masih menghasilkan jumlah yang sama.Menengah Atas
hukum poligonpolygon lawHukum poligon memberi petua bagi penambahan vektor. Lihat rajahMenengah Atas
kumpul semularegroupMenyusun semula nombor dalam nilai tempat semasa melakukan operasi penambahan atau penolakan. Lihat ContohSekolah Rendah

Kembali ke atas