Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ner.bi.tan] | ڤنربيتن

Definisi : 1. perihal (perbuatan dll) mener­bitkan: dua pola ~ kata yg tidak produktif; ~ asas ayat; 2. urusan atau pekerjaan mener­bitkan (majalah dll): pihak berkuasa telah mengharamkan ~ kedua-dua buah novel tersebut; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ner.bi.tan] | ڤنربيتن

Definisi : 1 cara atau hal menerbitkan. 2 pekerjaan atau urusan menerbitkan buku, majalah dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
terbit (kata kerja)
1. Bersinonim dengan keluar: muncul, timbul, terpacul, terpancar, mencorak,

2. Bersinonim dengan lahir: berbangkit, timbul, datang, terpancar,

3. Bersinonim dengan tercetak: tersiar, tertulis, tercatat, terakam, terekod,

4. Bersinonim dengan tumbuh: keluar, muncul, timbul, hidup, bercambah, bertunas, terpacul,

5. Bersinonim dengan berpunca: bermula, berpangkal, berasal, berpokok, timbul, muncul,

Kata Terbitan : menerbitkan, terbitan, penerbitan, penerbit,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ร ับอนุญาตเป ็ น ลายลักษณ ์ อักษรจากประธานผู ้ อำนวยการ สภาภาษาและหนังส ื อ ตู ้ ป.ณ. 10803, 50926 ก ัวลาลัมเปอร ์ ประเทศมาเลเซ ี ย Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Kamus Thai-Melayu dewan / [editor Noresah bt. Baharom] ... [et al.]. ISBN 978-983-62-9805-8 1. Thai language--Dictionaries--Malay. 2. Malay language--Dictionaries--Thai. I. Noresah Baharom. 495 dan 40 tahun menggambarkan kematangan kedua-dua organisasi ini untuk mengorak langkah bagi menyatukan dua buah negara yang berjiran melalui sesi bengkel perkamusan yang bersifat akademik, dan sekali gus melalui penerbitan kamus ini. Sesungguhnya kelahiran kamus ini sangat bermakna bagi negara Malaysia dan Thailand, khususnya apabila melibatkan hubungan dua hala antara kedua- dua buah negara dalam bidang pendidikan. Saya percaya penerbitan
Kamus Thai 2.indb
niyom] น prakata: ร ั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวงศึกษาธิการได ้ ร ั บการขอร ้ อง ให ้ เขียนคำนิยมในงานวิจ ั ยเรื่ องน ั ้น Menteri pendidikan diminta supaya menulis prakata dalam penerbitan kajian itu. คำนิยาม [-niya:m] ดู คำจำกัดความ คารม คำ Kamus Thai 2.indb 81 4/15/2008 11:03:44 AM ค 82 คำแนะนำ [-nεna:m] น nasihat คำบรรยาย [-banya

Kembali ke atas