Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.nye.ra.han] | ڤڽرهن

Definisi : perbuatan menyerahkan (mem­-percayakan, mengamanahkan, dll): ke­kalahan China diikuti oleh ~ Hong Kong kpd British; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.nye.ra.han] | ڤڽرهن

Definisi : perbuatan (hal dsb) menyerah atau menyerahkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
serah
Kata Terbitan : berserah, menyerah, menyerahkan, terserah, penyerahan, serah2, terserah-serah,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Perkataan depositori samada sesuai digunakan bagi mengganti penyerahan iaitu: Pusat Penyerahan Koleksi Negeri kepada Pusat Koleksi Depositori Negeri terima kasih ....Depositori bermaksud badan yang di­amanahkan untuk menyimpan sesuatu (seperti dokumen, wang, sekuriti dan bon) untuk tuju­an keselamatan. Berdasarkan penggunaan perkataan depositori  dalam istilah seperti Syarikat Amanah Depositori, tidak membawa maksud penyerahan.Tatabahasa09.01.2015
Salam, Mohon panduan ayat manakah yang betul? Majlis Menandatangani dan Penyerahan Memorandum Persefahaman (MoU) antara X dengan Y atau Majlis Menandatangani dan Penyerahan Memorandum Persefahaman (MoU) di antara X dan YFrasa yang betul ialah "Majlis Menandatangani dan Penyerahan Memorandum Persefahaman (MoU) antara X dan Y".Tatabahasa18.10.2013
Pihak kami bercadang untuk menamakan bilik di pejabat. mohon pengesahan penggunaan bahasa yang betul sama ada: 1) Bilik Serahan Tender atau 2) Bilik Penyerahan TenderBilik Penyerahan Tender betul. Tetapi cadangan kami yang lebih tepat ialah Bilik Serah Tender.Tatabahasa11.12.2008
madsud tentang penyerahan bagi sesuatu projek.(handover) dalam bahasa melayu yang lebih terperinci.

Encik Mohd Zuhri,

Berikut disenaraikan terjemahan handover yang dipetik daripada Kamus Istilah: 

handover wordperkataan serah Geografi 
handoverserah Kejuruteraan 
handover mouth techniqueteknik tangan-atas-mulut Perubatan 
handover copiesnaskhah serahan Komunikasi 

Istilah21.05.2009
Oleh itu pihak kami ingin memberi latihan mengendalian serta membuat penyerahan, pengujian dan pentauliahan pada 14hb October 2014 ini. (Betul ke ayat diatas ini?)Oleh itu, pihak kami ingin memberi latihan pengendalian, penyerahan, pengujian dan pentauliahan pada 14 Oktober 2014 ini.Tatabahasa07.10.2014
Tuan, Perpustakaan Negara Malaysia sedang meminda Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan. Jabatan Peguam Negara tidak bersetuju menggunakan istilah Born Digital tetapi meminta takrifan diberikan dalam Bahasa Melayu yang sama maksud dengannya. Mohon pandangan tuan berkaitan terma Bahasa Melayu yang boleh digunakan, adakah "Terbitan yang wujud dalam bentuk digital" atau terma lain. Sebab "wujud dalam bentuk digital" juga boleh dimaksudkan digitalization/pendigitalan iaitu wujud dalam bentuk digital hasil dari penukaran format bahan fizikal. SekianBerdasarkan konteks penerangan tersebut, born - digital merupakan 'asal digital'.
Walau bagaimanapun, istilah ini dikategorikan dalam kelas kata adjektif yang memerlukan perkataan lain untuk membentuk istilah dalam kelas kata nama, iaitu seperti padanan yang berikut:

born-digital material - bahan asal digital
born-digital record - rekod asal digital
born-digital archive - arkib asal digital

Konsep 'pendigitalan' berbeza dengan konsep 'asal digital'. Bahan atau rekod asal berbentuk fizikal dan penukaran format dari fizikal ke digital menjadikannya satu proses 'pendigitalan'. Manakala, bahan atau rekod 'asal digital' pula sememangnya telah dijana secara digital dan hasilnya juga dalam bentuk digital tanpa perlu dicetak secara fizikal.
Lain-lain21.07.2021
Hi apakah padanan untuk Delivery Note?Padanannya ialah nota penyerahan.Makna03.12.2007
Adakah sama maksud antara watikah dengan pelantikan. Contoh, Majlis Watikah Pelantikan Pengawas ATAU Majlis Penyerahan Watikah Pengawas. Terima kasih."Watikah" ialah surat dan sebagainya yang menjadi bukti sesuatu pengiktirafan (kuasa, hak, yang diberikan kepada seseorang), manakala "pelantikan" ialah perihal atau perbuatan mengangkat secara rasmi seseorang untuk memegang sesuatu jawatan."Watikah Pelantikan Pengawas" betul dari segi tatabahasa dan membawa maksud surat yang secara rasmi mengangkat memegang jawatan pengawas.Makna21.02.2017
Adakah betul penggunaan ejaan orang asli dalam konteks ayat di bawah? Memorandum Persefahaman (MoU) penyerahan sepenuhnya sekolah-sekolah Orang Asli di bawah... Saya melalui perkampungan orang Asli yang terletak jauh di pedalaman...

Penggunaan perkataan orang asli betul dari segi ejaannya.

Ejaan20.04.2010
Apakah istilah Bahasa Melayu untuk Deed of Assignment? Adakah 1. surat ikatan penyerahhakan atau 2. surat ikatan penyerahan hak?

Sdr., istilah yang sesuai untuk Deed of Assignment ialah Surat Ikatan Penyerahhakan. Jika sdr. ada persoalan yang lain, sdr. boleh menggunakan enjin carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan satu cara lain untuk membuat rujukan atau mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari www.prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari". Selamat mencuba.

Lain-lain04.11.2010
123

Kembali ke atas