Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.pe.ri/.sa.an] | ڤڤريقساءن

Definisi : ujian (utk menentukan ke­bolehan atau kepandaian seseorang): kira-kira 60% sahaja penuntut-penuntut sekolah itu masuk ~ Sijil Rendah Pelajaran; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.pe.ri/.sa.an] | ڤڤريقساءن

Definisi : ujian yg diadakan utk menguji pengetahuan (kebolehan dll) seseorang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
periksa
Kata Terbitan : memeriksa, peperiksaan, pemeriksaan, pemeriksa,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
l:k] ก 1 menggelupas: หลังจาก โดนแดดมาหลายวันผิวของเขาก็ลอก Setelah beberapa hari kena panas, kulitnya pun menggelupas. 2 meniru: นักศึกษาบางคน ลอกคำตอบของเพื่ อนในห ้ องสอบ Sesetengah pelajar meniru jawapan kawan mereka dalam bilik peperiksaan. ลอกคราบ [-kra:p] ก bersalin kulit: งูเป็นสัตว ์ ที่ ลอกคราบ Ular adalah bina- tang yang bersalin kulit. ล็อกเกต [lkket] น loket ลอง [l:] ก 1 mencuba: คุณสามารถลอง กางเกงตัวนี้ ได 366 4/15/2008 11:12:42 AM ส 367 วลา Polis sentiasa mengawasi gerak- geri para belia yang menganggur. สอน [s:n] ก mengajar สอบ [s:p] ก mengambil peperiksaan, menduduki peperiksaan สอบซ ้ อม [-s:m] ก mengambil ujian, menduduki ujian สอบถาม [-ta:m] ก bertanya: รัฐบาล สอบถามผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดปัตตานีถึงความ ก ้ าวหน ้ าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล Kerajaan
Kamus Thai 2.indb
1 mengambil pasa­ ngan: นักศ ึ กษาต ่ างจับคู ่ เพื่ อนของตนเพื่ อ ทบทวนบทเรียนก ่ อนสอบ Pelajar me­ ngam­bil pasa­ngan masing-masing untuk mengulang kaji pelajaran mereka sebelum peperiksaan. 2 me- masang-masangkan: คุณครูจับคู ่ นักเรียน เพื่ อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ Guru me­ masang-masangka­n murid-murid un­ tuk membuat latihan. 3 menjodohkan: ในที่ สุดกำนันก็จับคู ่ ลูกสาวของเขากับตำรวจ คนหนึ่ ง Akhirnya datuk lalu keluar ke pejabat masing-masing. 2 maka: เนื่ องจากน ้ องชายฉันขี้ เกียจอ ่ านหนังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เมื่ อเขารวย เขาจึงจะซื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c:t] ว (รสชาติ) tawar: อาหารญี่ ปุ ่ นมัก จะมีรสจืด Makanan Jepun biasanya
Kamus Thai 2.indb
เขาสัตว ์ ) bengkok เก ๊ [ke:] ว palsu, tiruan เก ๋ [ke:] ว cantik เก็ง [ke] ก meramalkan: น ั กศึกษากำล ั ง เก็งข ้ อสอบ Pelajar sedang meramalkan soalan peperiksaan. เก ่ ง [ke] ว bijak, pandai เก ้ ง [ke:] น kijang เก ้ งก ้ าง [ke:ka:] ว kekok เกณฑ ์ 1 [ke:n] น penanda aras: มหาวิทยาล ั ย กำหนดเกณฑ ์ คะแนนในการสอบเข ้ ามหาวิทยาล ั ย Universiti menentukan penan­da aras markah dalam peperiksaan kemasukan ke universiti. เกณฑ ์ 2 [ke:n] ก mengerah: ทหารญี่ ปุ ่ น เกณฑ ์ ชาวบ ้ านสร ้ างทางรถไฟ Tentera Jepun mengerah penduduk kampung untuk กีดกัน เกณฑ ์
Kamus Thai 2.indb
พรรคการเมืองนั้ น มั่ นคงกับจุดยืนทางการเมืองของเขา Parti politik itu teguh dengan pendirian politiknya. มั ่ นใจ [-cai] ก yakin (adj): ฉันมั่ นใจ ว ่ าจะสอบผ ่ าน Saya yakin akan lulus dalam peperiksaan ini. มั ่ นหมาย [-ma:y] ก berhasrat: เขา มั่ นหมายที่ จะลงสมัครรับเลือกตั้ งในการเลือก ตั้ งทั่ วไปคราวหน ้ า Dia berhasrat untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang. มั

Kembali ke atas