Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ra.ngai] | ڤراڠاي

Definisi : 1. kelakuan, tingkah laku: dia tahu ~ isterinya; 2. tabiat, budi pekerti, watak: ~nya jahat; berperangai 1. mempunyai perangai, berke­lakuan: pekerja yg ~ baik; 2. berkelakuan tidak sepatutnya, bertingkah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ra.ngai] | ڤراڠاي

Definisi : 1 sikap atau kelakuan seseorang yg sudah sebati benar dgnnya; tabiat; watak: ~nya yg jahat itu tidak dpt diubah-ubah lagi. 2 tingkah laku yg dilakukan di hadapan orang; kelakuan. berperangai mempunyai perangai; berkelakuan: Janganlah ~ buruk. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
perangai (kata nama)
Bersinonim dengan kelakuan, tingkah laku, perlakuan, perwatakan, resmi, pembawaan, fiil, canda, olah, tabiat, gaya, cara, sifat, telatah, gelagat, gerak-geri, tindak-tanduk, ambekan;,
Kata Terbitan : berperangai,

Puisi
 

Kalau kulurut padi di Daik,
     Pancang pulau jatuh terhempas;
Kalau kuturut perangai tak baik,
     Pasang tak penuh surut tak timpas.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Seberapa panjang sarung,
     begitulah panjang matanya.

Bermaksud :

Perangai (perkataan) yang baik atau jahat menunjukkan sedikit banyaknya ilmu seseorang. sarung = sarung keris atau sarung pisau.

 

Lihat selanjutnya...(7)

6

The apple never falls far from the tree

Sifat atau perangai anak biasanya tidak jauh bezanya daripada sifat atau perangai orang tuanya.

Bagaimana acuan begitulah kuihnya

Although Tina seem very honest, remember that her mother is a scheming woman. People say that the apple never falls far from the tree. So, be careful.

Meskipun Tina nampak jujur benar orangnya tetapi kau harus ingat bahawa ibunya pandai memperdayakan orang. Kata orang, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jadi berhati-hatilah.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(41)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kadar inflasi อัตราดอกเบี ้ ย [-d:kbi  a] น kadar faedah อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [-lε:kplian- ntra:] น kadar pertukaran wang อัตราส ่ วน [-suan] น nisbah อัธยาศัย [attaya:sai] น perangai อัน [an] ลน batang อั ้ น [an] ก menahan: ฉันอั้ นปัสสาวะมาหนึ่ ง ชั่ วโมงแล ้ ว Sudah sejam saya menahan kencing. อันดับ [andap] น 1 tempat: ในการประ กวดครั้ งนั้ 2 membiayai: ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดอุปถัมภ ์ เด็กกำพร ้ าหลายคน Gabenor membiayai beberapa orang anak yatim. อุปถัมภก [-pk] น penaung อุปทูต [uppatu:t] น kuasa usaha อุปนิสัย [uppanisai] น perangai, tabiat อุปมา [uppama:] น 1 umpama, ibarat ก 2 mengumpamakan: ผู ้ ประพันธ ์ อุปมาผู ้ หญิงสวยดั่ งดอกกุหลาบ Pengarang mengumpamakan gadis yang cantik sebagai bunga mawar. อุปรากร [uppara:k:n
Kamus Thai 2.indb
ั ฐ บาลได ้ ด ั ดแปลงบ ้ านเก ่ าหล ั งน ั ้นเป็นพิพิธภ ั ณฑ ์ Kerajaan mengubahsuai rumah lama itu menjadi muzium. ดัดสันดาน [-sanda:n] ก mengubah perangai: เพื่ อด ั ดส ั นดานขโมยคนน ั ้น เขาถูกสั่ ง ให ้ ทำความสะอาดห ้ องส ้ วม Untuk meng­ubah perangai perompak itu, dia diperintah­ kan supaya membersihkan tandas. ดัน [dan] ก menolak: ฮาซ ั นด ั นประตูแล ้ ว ก ้ าวออกไปอย ่ างร ี บเร ่ ง Hasan menolak
Kamus Thai 2.indb
Menteri Thak- sin menggantikan General Chettha de­ngan General Samphan sebagai Menteri Pertahanan. เปลี่ ยนแปลง [-plε:] ก 1 berubah: นิสัยเพื่ อนฉันเปลี่ ยนแปลงตั้ งแต ่ เขาย ้ ายไปอยู ่ ปัตตานี Perangai kawan saya berubah sejak dia berpindah ke Pattani. 2 me­ ngu­bah: รัฐบาลเปลี่ ยนแปลงสถานะทาง เศรษฐกิจของประเทศให ้ มั่ นคงกว ่ าเดิม Kera- jaan mengubah suasana ekonomi negara ke arah yang lebih

Kembali ke atas