10.1.102.46

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ra.wi] | ڤراوي

Definisi : orang yg meriwayatkan hadis. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ra.wi] | ڤراوي

Definisi : orang yg meriwayatkan hadis Nabi, periwayat: ~ hadis; 2. orang yg bercerita, pengarang cerita: kata ~ bahawa Sultan Muhammad Shah itu di atas kerajaan terlalu sekali adil; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata perawi


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
الاقرانteman setaraAgama IslamHadithPerawi-perawi yang sebaya umurnya dan setara ilmunya dalam bidang Ḥadīth.
القرينrakan sebayaAgama IslamHadithPerawi-perawi yang didapati sama umur dan guru.
المتفق والمتفرقmuttafiq muftariqAgama IslamHadithPerawi-perawi yang didapati ada persamaan dari segi sebutan dan tulisan pada nama-nama mereka dan nama bapa mereka tetapi berlainan orangnya.
المدلَسḤadīth mudallasAgama IslamHadithḤadīth yang pada zahirnya seolah-olah boleh diterima tetapi mempunyai kecacatan yang sengaja disembunyikan oleh perawi-perawi tertentu.
تدليس القطعtadlīs qat’Agama IslamHadithPerawi yang menggugurkan lafaz pertalian sanad antara perawi dengan perawi yang lain.
تدليس التسويةtadlīs taswiyatAgama IslamHadithPerawi yang menggugurkan perawi da’if yang terletak antara dua perawi thiqaṯ yang thabit pertemuan antara kedua-duanya.
الوحدانperawi wuḥdānAgama IslamHadith1. Setiap perawi yang diriwayatkan daripadanya seorang perawi sahaja. 2. Sahabat yang hanya meriwayatkan satu Ḥadīth sahaja.
المحفوظḤadīth maḥfūzAgama IslamHadithḤadīth yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqat bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqat atau Ḥadīth yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi thiqat bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqat.
مجهول الحالperawi majhūl ḥalAgama IslamHadithPerawi yang tidak diketahui keadilan dan kedabitannya walaupun diriwayatkan daripadanya dua orang perawi atau lebih.
العزيزḤadīth ‘azīzAgama IslamHadithḤadīth yang diriwayatkan oleh dua orang perawi daripada dua orang perawi dalam sanadnya.
12345678910...

Kembali ke atas