Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ris.ti.wa] | ڤريستيوا

Definisi : sesuatu (hal dll) yg berlaku (menarik perhatian dll), kejadian, perkara: pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan suatu ~ yg penting dlm sejarah negeri ini; sekali ~ sl pd suatu kejadian; ~ bahasa Id sesuatu kejadian yg berkaitan dgn perkembangan bahasa; ~ sejarah kejadian-kejadian penting (besar) dlm sejarah; berperistiwa bersejarah; hari ~ hari yg bersejarah (kerana berlakunya kejadian penting). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ris.ti.wa] | ڤريستيوا

Definisi : sesuatu yg benar-benar berlaku; kejadian yg luar biasa atau yg menarik perhatian: ~ sejarah kejadian yg penting dlm sejarah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
peristiwa (kata nama)
Bersinonim dengan kejadian, hal, perkara, pengalaman, insidens, kes.,

Peribahasa

488

Promises are like piecrust: easy made and easy broken

Jangan percaya atau berharap kepada janji kerana ia sering dimungkiri

Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir

She promised not to mention the incident again, but promises are like piecrust: easy made and easy broken. I was shocked and humiliated when she retold the story in front of my fiancée.

Dia berjanji tidak akan menyebut lagi peristiwa itu, tetapi titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Aku sungguh terkejut dan naik malu apabila dia menceritakan semula kisah itu di hadapan tunangku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(4)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
] ก berlinang: หลังจากฝนตก น ้ ำก็นองบนถนน Selepas hujan, air pun berlinang di jalan. นองเลือด [-lat] ว tumpah darah: เหตุการณ ์ นองเลือดนั ้ นเกิดขึ ้ นในวันที่ สามของ การประท ้ วง Peristiwa tumpah darah itu berlaku pada hari ketiga tunjuk pe­rasaan. น ่ อง [n] น 1 (คน) betis 2 (ไก่) paha น ้ อง [n:] น adik น ้ terkenang: เมื ่ อนึกถึง นิติกรรม นึก Kamus Thai 2.indb 211 4/15/2008 11:09:03 AM น 212 เหตุการณ ์ นั ้ นเขาก็น ้ ำตาซึม Apabila dia terkenang peristiwa itu, air matanya berlinang. นึกไม ่ ถึง [-mait] ก tidak sangka: ฉัน นึกไม ่ ถึงว ่ าจะพบกับคุณมัซลันที่ ซูเปอร ์ มาร ์ เก็ต Saya tidak sangka akan bertemu de­ ngan Encik
Kamus Thai 2.indb
dituduh bertindak sebagai perisik. จาระไน [ca:ranai] ก menerangkan se- cara terperinci: คนขับรถสิบล ้ อกำลังจาระไน เหตุการณ ์ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้ นบนท ้ องถนน Pe­ mandu lori sedang menerangkan se­ cara terperinci peristiwa kemalangan yang berlaku di jalan raya. จาระบี [ca:rabi:] น gris จารีต [ca:ri  :t] น adat istiadat จารีตประเพณี [-prape:ni:] น adat resam จารึก [ca:rk] ก 1 Khamhaeng mengukir huruf- huruf Thai di atas batu. 2 mencatat: นักประวัติศาสตร ์ ได ้ จารึกเหตุการณ ์ 11 กันยายน ไว ้ เรียบร ้ อยแล ้ ว Ahli sejarah sudah selesai mencatat peristiwa sebelas September. จาว [ca:u] น tumbung (kelapa): เด็ก ๆ จาง จาว Kamus Thai 2.indb 108 4/15/2008 11:05:47 AM จ 109 ชอบกินจาวมะพร ้ าว Budak
Kamus Thai 2.indb
การบรรยายของเขาในตอนท ้ าย Penceramah telah membuat kesimpulan pada akhir ceramahnya. สลด [salot] ว menyedihkan: เหตุการณ ์ การฆ ่ ากันระหว ่ างพี่ น ้ องร ่ วมชาติในอิรักน ่ าสลด ยิ่ งนัก Peristiwa pembunuhan antara saudara senegara di Iraq amat menye- dihkan. สลบ [salop] ก pengsan: เขาตกบันไดจน สลบ Dia jatuh dari tangga lalu pengsan. สลวย [saluay] ว halus panjang สละ 1 [sala] น Timur Tengah. สัมภาษณ ์ [sampa:t] ก mewawan- cara: บรรดาผู ้ สื่ อข ่ าวสัมภาษณ ์ รัฐมนตรีว ่ าการ กระทรวงกลาโหมเรื่ องสถานการณ ์ ที่ ชายแดน Para pemberita mewawancara Menteri Pertahanan tentang peristiwa di sem- padan. สัมมนา [sammana:] น seminar สัมมาชีพ [samma:ci  :p] น pekerjaan halal สัสดี [satsadi:] น pegawai pengam- bilan tentera: ชายหนุ ่ มไทยต ้ องรายงานตัวต ่ อ สัสดีเมื่
Kamus Thai 2.indb
membela nama baiknya kembali seperti sedia kala. 3 melaku- kan kerja menyelamat: ชาวบ ้ านกู ้ ภ ั ยจาก เหตุการณ ์ ดินถล ่ ม Penduduk kampung melakukan kerja menyelamat dalam peristiwa tanah runtuh itu. กูบ [ku:p] น rengga, tempat duduk di belakang gajah เก [ke:] ว 1 (ฟ ั น) tidak teratur 2 (ขา เขาสัตว ์ ) bengkok เก ๊ [ke Asap keluar dari serombong ki- lang. ควันหลง [-lo] น ekoran: คว ั นหลงจาก เหตุการณ ์ 11 ก ั นยายน มีผู ้ ต ้ องสงส ั ยถูกจ ั บ เป็นจำนวนมาก Ekoran peristiwa 11 September, ramai yang disyaki telah ditangkap. ควั่น 1 [kwan] น tampuk: ทุเรียนลูกน ั ้น คว ั ่ นหลุดแล ้ วเลยหล ่ นลงมา Durian itu sudah tanggal dari tampuknya lalu

Kembali ke atas