Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.lu] | ڤرلو

Definisi : 1. keharusan (yg tidak dapat dielakkan), kemestian: sembahyang dan puasa antara perkara yg menjadi ~ bagi orang Islam; 2. menjadi kemestian (utk mendapat sesuatu dll), harus, terpaksa: tiap-tiap borang permohonan ~ ditandatangani oleh pemohon; penanam getah ~ menunggu antara lima hingga tujuh tahun utk mendapat hasilnya; tidak ~ tidak mesti, tidak payah, tak usah; 3. harus ada (diperoleh), berguna, mustahak, penting: kerjasama petani-petani adalah ~ utk menjayakan rancangan tersebut; sebelum dibeli sesuatu barang baiklah kita fikirkan sudah ~kah barang itu kpd kita; 4. = ~ akan (dgn) sangat menghendaki (akan), berhajat (akan): utk melaksanakan rancangan ini kita ~ bantuan wang dan sokongan; 5. sesuatu yg dikehendaki (dipentingkan), hajat, kepen­tingan: ada ~ apa saya dikehendaki datang ke pejabatnya?; apa ~nya apa gunanya (sebabnya); 6. = ~ utk untuk, bagi, buat, guna: ia pergi ke sana ~ mengambil pakaiannya; seperlunya sekadar (setakat) yg perlu sahaja, jika perlu sahaja: ia sedia memberi bantuan ~; memerlukan 1. menjadikan perlu, memesti­kan, mewajibkan: ibu bapa digesa supaya ~ pelajaran bagi anak-anak mereka; 2. meng­hendaki (menghajatkan) sangat-sangat, mahu benar-benar: negara kita ~ banyak lagi doktor dan jurutera; 3. membuat sesuatu kerana memikir lebih perlu drpd perkara (kerja) lain; perlu-memerlukan saling memerlukan: mereka hidup dlm masyarakat yg ~ antara seorang dgn yg lain; keperluan 1. perihal perlu: ~ akan air paip sangat terasa di setengah-setengah kampung; 2. sesuatu yg diperlukan, keharusan, kemestian: undang-undang yg sempurna dan adil adalah suatu ~ utk mencapai pemerintahan yg baik; 3. sesuatu yg diperlukan (dikehendaki), sesuatu yg berguna, kepentingan: wang drpd gajinya sahaja tidak cukup untuk membeli ~ hidup utk keluarganya; ~ bersama kepentingan bersama; utk (bagi, buat, guna) ~ perlu atau digunakan utk; 4. hajat, kehendak, maksud, tujuan: ia tidak ada ~ apa-apa, hanya utk berkenal-kenal dgn mereka sahaja. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[per.lu] | ڤرلو

Definisi : 1 tidak boleh tidak; mesti; wajib: Sembahyang lima waktu sehari semalam itu ~ bagi tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap permohonan ~ ditandatangani oleh pemohon. 2 mesti ada; berguna; mustahak; penting: Mana-mana barang yg tidak ~ tak usahlah dibawa. 3 sesuatu yg dikehendaki; hajat; guna: Apa ~nya saya pergi bersama? memerlukan 1 menjadikan perlu; mewajibkan; memestikan: Kita tidak boleh ~ apa-apa yg sunat. Ada orang yg lebih ~ pakaian drpd makanan. 2 menghendaki atau menghajati benar-benar: Negara kita masih ~ sejumlah besar doktor dan jurutera. keperluan apa-apa yg diperlukan; apa-apa yg berguna atau yg penting: Jika ada ~ apa-apa, mintalah drpd kakakmu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
perlu (kata tugas)
1. Bersinonim dengan mesti: wajib, harus patut, tidak boleh tidak, hendaklah, terpaksa, pasti, tentu,

2. Bersinonim dengan berguna: berfaedah, bermanfaat, mustahak, penting,

Kata Terbitan : memerlukan, keperluan,

Peribahasa

Membesarkan kerak nasi.

Bermaksud :

Menambah-nambah yang tidak perlu; membuat pekerjaan yang membazir.

 

Lihat selanjutnya...(22)

26

Great barkers are not biters

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Anjing yang menyalak (menggonggong) tak akan menggigit

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. "Anjing yang menyalak tak akan menggigit," jawab Ali dengan tenang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(32)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ger Woods tersebar ke seluruh dunia. ระบุ [rabu] ก 1 menentukan: ภรรยา ของฉันไม ่ ได ้ ระบุชนิดของผลไม ้ ที่ ต ้ องซื้ อ Isteri saya tidak menentukan jenis buah yang perlu dibeli. 2 memastikan: ไซนับ ไม ่ สามารถระบุจำนวนเงินของเธอที่ หายไปได ้ Zainab tidak dapat memastikan jumlah wangnya yang hilang. ระเบิด [rab:t] น 1 bom ก 2 meletup: ล ้ อรถจักรยานฉันระเบิด Tayar halaman.= ล ่ วง ความหมาย 2 ล ่ วงหน ้ า [-na:] ว terlebih dahulu: ฉันต ้ อง จ ่ ายค ่ าเช ่ าล ่ วงหน ้ าสามเดือน Saya perlu membayar sewa tiga bulan terlebih dahulu. คุณออกเดินทางล ่ วงหน ้ าไปก ่ อน ฉันจะตามไปทีหลัง Awak boleh bertolak terlebih dahulu, saya akan menyusul kemudian. ล ้ วง [lua] ก menyeluk: ลุงดำล
Kamus Thai 2.indb
untuk memenja­ rakan pengedar dadah itu. จำจอง [-c:] ดู จองจำ จำ 3 [cam] ก terpaksa: ทหารอเมริกาจำต ้ อง จากครอบคร ัวของเขา Askar Amerika ter­ paksa meninggalkan keluarga mereka. จำเป็น [-pen] perlu, mesti, terpaksa, tidak boleh tidak: งานนี้ ต ้ องเสร ็จก ่ อนเที่ ยง Kerja ini perlu disiapkan sebelum tengah hari. จ ้ ำ 1 [cam] ก 1 mendayung perahu de­ ngan cepat: เขาจ ้ ำเรือด ้ วยความกลัว Dia mendayung perahu dengan cepat. 2 cepat-cepat: เด็กคนนั้
Kamus Thai 2.indb
2 (เคมี) keneutralan ความเป็นจริง [-penci] น hakikat, realiti: ในความเป็นจริงเขาเป็นคนดีคนหนึ่ ง Pada hakikatnya, dia seorang yang baik. ความเป็นไป [-penpai] น perkemba­ ngan: เราต ้ องติดตามความเป็นไปของโลก ป ั จจุบ ั น Kita perlu mengikuti perkemba­ ngan dunia semasa. ความเป็นไปได ้ [-penpaidai] น kemung- kinan: มีความเป็นไปได ้ สูงว ่ าในการประชุม คร ั ้งหน ้ าเราจะประชุมก ั นที่ ป ั ตตานี Ada ke- mungkinan besar ย คำกิริยา [-ki  ri  ya:] น kata kerja คำแก ้ ตัว [-kε:tua] น dalih, helah: คุณ ไม ่ ต ้ องหาคำแก ้ ต ั ว Awak tidak perlu men- cari dalih. คำโกหก [-ko:hok] น kata-kata bo- hong: อย ่ าไปเชื่ อคำโกหกของเขา Jangan percaya kata-kata bohongnya. = คำเท็จ คำขยาย [-kaya:y] น kata keterangan คำขวัญ [-kwan] น
Kamus Thai 2.indb
ง เป็นสองภาคคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ Kursus itu terbahagi kepada dua ba- hagian iaitu teori dan amali. 2 sek- tor: ภาครัฐจะต ้ องเคียงบ ่ าเคียงไหล ่ กับภาค เอกชนเพื่ อนำไปสู ่ ความสำเร็จในการพัฒนา ประเทศ Sektor awam perlu bergan­ ding bahu de­ngan sektor swasta untuk mencapai kejayaan dalam pembangu- nan negara. 3 siri: ภาพยนตร ์ เจมส ์ บอนด ์ ภาคสามกำลังฉายในโรงภาพยนตร ์ ต ่ าง ๆ Siri ketiga

Kembali ke atas