Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pion] | ڤيون

Definisi : IB sj buah catur, bidak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pion


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
pionpionFizikAtom dan NuklearZarah subatom yang paling ringan daripada famili p meson. Terdapat tiga jenis pion, iaitu p⁰, p⁺ dan p⁻ yang masing-masing bercas neutral, positif dan negatif. Pion mempunyai spin sifar dan terdiri daripada quark generasi pertama. Meson p± mempunyai jisim 140 MeV/c² dan min separuh hayat 26 × 10-9 saat. Mod pereputan utama menjadi muon dan neutrino. Meson p⁰ mempunyai jisim 135 MeV/c² dan min separuh hayat 84 × 10-18 saat dan mod pereputan utama menjadi dua foton.
pionpionKejuruteraanTiadaZarah asas dengan jisim rehat antara jisim berat elektron dan proton.
pionpionMatematikTiadayang mempunyai sifat spin dan wujud dalam tiga keadaan: neutral, bercas positif dan bercas negatif. Magnitud casnya adalah sama dengan cas elektron.
tau mesonmeson tauKejuruteraanTiadaMeson yang menyepai kepada tiga pion.
nucleornukleorKejuruteraanTiadaTeras sesuatu nukleon seperti dalam teori yang menyatakan bahawa setiap nukleon mengandungi satu nukleus yang dikelilingi awan pion.
elementary particleszarah keunsuranFizikAtom dan NuklearZarah yang merupakan salah satu juzuk asas semua jirim yang lazimnya tidak boleh diuraikan kepada juzuk yang lebih kecil, contohnya muon, neutrino, pion dan kuark. Bagi setiap zarah keunsuran wujud antizarahnya.

Kembali ke atas