Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : asas atau dasar (yg menjadi pokok seĀ­suatu pemikiran, kajian, tindakan, dll), hukum (sesuatu teori dll): utk membuka kedai sendiri, seseorang itu haruslah mengetahui ~-~ perniagaan; dgn langkah ini maka tertubuhlah ~ bahawa kerajaan bertanggungjawab membela orang yg menderita; pd ~nya pd dasarnya; berprinsip mempunyai prinsip: seorang tokoh politik yg ~; berprinsipkan menggunakan (sesuatu) sbg prinsip. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : sesuatu yg menjadi dasar atau pegangan: pd ~nya pd dasarnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Adakah anda bermaksud : prinsip

Tesaurus
 
prinsip (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan asas, dasar, rukun, lunas, sendi, tonggak, lunas, teras, tunjang, pegangan, sandaran, landasan, pokok.,


Panduan Umum

VirtPathDisplayNameSynopsisWebURL
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=895&VertSectionID=7&CurLocation=894&IID=&Page=1 MS ISO 9001:2000 - Dewan Bahasa dan Pustaka antarabangsa bagi menambahkan kemantapan sistem pengurusan kualiti yang telah sedia ada. Kita mahu menyahut saranan kerajaan agar semua agensi kerajaan meningkatkan tahap kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. PRINSIP ASAS STANDARD MS ISO 9000 VERSI 2000 Tumpuan kepada Pelanggan Kepimpinan Penglibatan Anggota Organisasi Pendekatan Proses Pengurusan yang Mengamalkan Pendekatan Sistem Penambahbaikan Secara Berterusan Pendekatan Membuat Keputusan Berasaskan Fakta Hubungan maklumat yang diperoleh dari laman ini. generator: FastPublisher 2.6.3 Patch 1 content-language: en-GB expires: Never keywords: apakah ISO?, mengapakah kita mahu melaksanakan MS ISO 9001:2000, prinsip asas standard MS ISO 9000 versi 2000, proses utama untuk pelaksanaan MS ISO, kumpulan MS ISO, dokumen MS ISO document-rating: General robots: ALL ahoma; font-weight: bold; color: #000000 Highlighter.aspx?DocId=206&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=3&hits=2a0+50b+537+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=895&VertSectionID=7&CurLocation=894&IID=&Page=1&PHPSESSID=e5805d8f0966082f2c0db2263fd104ab MS ISO 9001:2000 - Dewan Bahasa dan Pustaka antarabangsa bagi menambahkan kemantapan sistem pengurusan kualiti yang telah sedia ada. Kita mahu menyahut saranan kerajaan agar semua agensi kerajaan meningkatkan tahap kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. PRINSIP ASAS STANDARD MS ISO 9000 VERSI 2000 Tumpuan kepada Pelanggan Kepimpinan Penglibatan Anggota Organisasi Pendekatan Proses Pengurusan yang Mengamalkan Pendekatan Sistem Penambahbaikan Secara Berterusan Pendekatan Membuat Keputusan Berasaskan Fakta Hubungan maklumat yang diperoleh dari laman ini. generator: FastPublisher 2.6.3 Patch 1 content-language: en-GB expires: Never keywords: apakah ISO?, mengapakah kita mahu melaksanakan MS ISO 9001:2000, prinsip asas standard MS ISO 9000 versi 2000, proses utama untuk pelaksanaan MS ISO, kumpulan MS ISO, dokumen MS ISO document-rating: General robots: ALL 20%"> keywords: apakah ISO?, mengapakah kita Highlighter.aspx?DocId=70&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=3&hits=2a1+50c+531+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=articles&ArticleID=60&IID= Soalan lazim tentang DBP - Dewan Bahasa dan Pustaka ini, DBP diberi kuasa autonomi, iaitu: (i) Menggubal dasarnya yang khusus; (ii) Menyusun program pembinaan pengembangan bahasa dan sastera; dan (iii) Menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku secara kompetitif| menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Bilakah Bulan Bahasa dan Sastera Negara(BBSN) mula dilancarkan? Bulan Bahasa dan Sastera Negara mula dilancarkan pada tahun September 1999. Program Bulan Bahasa dan Highlighter.aspx?DocId=271&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=26c+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=251&VertSectionID=7&CurLocation=8&IID=&Page=1 Profil Dewan Bahasa dan Pustaka diberi kuasa autonomi, iaitu i) menggubal dasarnya yang khusus; ii) menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera; dan iii) menjalankan kegiatan penerbitan dan dan perniagaan buku secara kompetitif menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Pada 31 Januari 1962, DBP telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Lapangan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa). Pada tahun 1977, DBP mengembangkan Highlighter.aspx?DocId=189&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=2d1+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=238&VertSectionID=25&CurLocation=25&IID=&Page=1 Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia Makna Konotasi - Makna Nahu - Perbandingan makna berasaskan nahu Kajian Morfologi dan Sintaksis: - Kata Am - Kata Istilah - Homonimi - Polisemi - Perbandingan Struktur Ayat - Laras Bahasa Konsep-Konsep Asas Teori Terjemahan: - Definisi Terjemahan, Prinsip & Asas Penterjemahan - Terjemahan Formal - Terjemahan Dinamik - Kaedah Penterjemahan - Proses Penterjemahan Kajian Budaya: - Pengalaman Budaya - Perbezaan Budaya - Peminjaman Budaya - Pengaruh Budaya - Fokus Budaya Kaedah/Teknik Penterjemahan: - Persamaan Sejadi / Terdekat - Jenis Teks Highlighter.aspx?DocId=162&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=3a2+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=1218&VertSectionID=25&CurLocation=306&IID=&Page=1 Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia Makna Konotasi - Makna Nahu - Perbandingan makna berasaskan nahu Kajian Morfologi dan Sintaksis: - Kata Am - Kata Istilah - Homonimi - Polisemi - Perbandingan Struktur Ayat - Laras Bahasa Konsep-Konsep Asas Teori Terjemahan: - Definisi Terjemahan, Prinsip & Asas Penterjemahan - Terjemahan Formal - Terjemahan Dinamik - Kaedah Penterjemahan - Proses Penterjemahan Kajian Budaya: - Pengalaman Budaya - Perbezaan Budaya - Peminjaman Budaya - Pengaruh Budaya - Fokus Budaya Kaedah/Teknik Penterjemahan: - Persamaan Sejadi / Terdekat - Jenis Teks Highlighter.aspx?DocId=161&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=3a2+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=1175&VertSectionID=25&CurLocation=306&IID=&Page=1 Kursus Penulisan Laporan - Dewan Bahasa dan Pustaka laporan menjadi teks laporan yang jitu. SKOP DAN KANDUNGAN: Konsep laporan Jenis-jenis laporan Unsur-unsur laporan Fungsi-fungsi laporan Langkah-langkah sistematik penyediaan laporan Ciri-ciri laporan yang baik Prinsip dan strategi penulisan laporan Format laporan Pengeditan laporan Penerbitan laporan KOS PELAKSANAAN: 1. Pembimbing dibayar mengikut kadar bayaran kepada pakar. Berdasarkan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan, syarikat, persatuan atau kadar Highlighter.aspx?DocId=160&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=244+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=articles&ArticleID=60&IID=&PHPSESSID=e5805d8f0966082f2c0db2263fd104ab Soalan lazim tentang DBP - Dewan Bahasa dan Pustaka ini, DBP diberi kuasa autonomi, iaitu: (i) Menggubal dasarnya yang khusus; (ii) Menyusun program pembinaan pengembangan bahasa dan sastera; dan (iii) Menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku secara kompetitif| menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Bilakah Bulan Bahasa dan Sastera Negara(BBSN) mula dilancarkan? Bulan Bahasa dan Sastera Negara mula dilancarkan pada tahun September 1999. Program Bulan Bahasa dan Highlighter.aspx?DocId=133&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=26c+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=251&VertSectionID=7&CurLocation=8&IID=&Page=1&PHPSESSID=e5805d8f0966082f2c0db2263fd104ab Profil Dewan Bahasa dan Pustaka diberi kuasa autonomi, iaitu i) menggubal dasarnya yang khusus; ii) menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera; dan iii) menjalankan kegiatan penerbitan dan dan perniagaan buku secara kompetitif menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Pada 31 Januari 1962, DBP telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Lapangan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa). Pada tahun 1977, DBP mengembangkan Highlighter.aspx?DocId=53&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=2d2+
http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=238&VertSectionID=25&CurLocation=25&IID=&Page=1&PHPSESSID=e5805d8f0966082f2c0db2263fd104ab Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia Makna Konotasi - Makna Nahu - Perbandingan makna berasaskan nahu Kajian Morfologi dan Sintaksis: - Kata Am - Kata Istilah - Homonimi - Polisemi - Perbandingan Struktur Ayat - Laras Bahasa Konsep-Konsep Asas Teori Terjemahan: - Definisi Terjemahan, Prinsip & Asas Penterjemahan - Terjemahan Formal - Terjemahan Dinamik - Kaedah Penterjemahan - Proses Penterjemahan Kajian Budaya: - Pengalaman Budaya - Perbezaan Budaya - Peminjaman Budaya - Pengaruh Budaya - Fokus Budaya Kaedah/Teknik Penterjemahan: - Persamaan Sejadi / Terdekat - Jenis Teks Highlighter.aspx?DocId=24&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksPanduanUmum&HitCount=1&hits=3a3+
12

Kembali ke atas