Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pro.duk.tif] | ڤرودوکتيف

Definisi : 1. berupaya atau boleh mengeluar­kan hasil yg banyak: perumahan boleh dianggap sbg industri ~ negara; penulis skrip yg ada sekarang adalah dlm peringkat umur yg ~; 2. mencapai banyak hasil, berhasil: perbincangan kami pd petang itu sangat ~; 3. berupaya membiak, melahirkan anak atau menyebabkan kelahiran, subur: umur ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pro.duk.tif] | ڤرودوکتيف

Definisi : banyak mengeluarkan hasil (karya dsb): Beliau sangat ~ dan banyak menghasilkan novel. 2 berupaya membiak, melahirkan anak, atau menyebabkan kelahiran; subur: tempoh ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
produktif (adjektif,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan berhasil, subur, banyak, lebat, berlimpah-limpah.,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Jimat dan ProduktifTrifty and ProductiveLain-lain14.08.2008
apakah maksud produktif dan kompetitif dalam maksud yang tepatProduktif bermaksud 1. berupaya atau boleh mengeluarkan hasil yg banyak; 2. mencapai banyak hasil, berhasil; 3. berupaya membiak, melahirkan anak atau menyebabkan kelahiran, subur. Kompetitif pula bermaksud bersifat persaingan, cenderung atau suka bersaing.Makna18.04.2007
Merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga,Penggunaan apitan memper-...-i tidak begitu produktif dan hanya sesuai untuk perkataan `memperingati`, `memperkawani`, `memperisteri`dan `mempersuami`. Adakah bermaksud bahawa kata dasar tidak boleh menerima apitan ini ?Seperti yang saudara maklumi apitan memper-...-i tidak begitu produktif dan kata-kata yang dapat bergabung dengan apitan ini tidak banyak, seperti`memperingati`, `memperkawani`, `memperisteri`dan `mempersuami`. Kata dasar lain boleh bergabung dengan apitan memper...i jika ada keperluan untuk menyatakan makna khusus bagi sesuatu perbuatan kata kerja, yang sebelum ini tidak terungkap dalam bahasa Melayu. Hal ini wujud hasil daripada perkembangan sesuatu bahasa selagi bahasa itu terus dituturkan dari satu generasi ke generasi seterusnya.Tatabahasa19.04.2009
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Penggunaan apitan memper-...-i tidak begitu produktif. Penggunaan apitan ini hanyalah bagi perkataan `memperingati`, `memperkawani`,`mempersuami`, dan `memperisteri`. Adakah bermaksud kata dasar lain jika menerima apitan ini dikatakan salah?Seperti yang saudara maklumi apitan memper-...-i tidak begitu produktif dan kata-kata yang dapat bergabung dengan apitan ini tidak banyak, seperti`memperingati`, `memperkawani`, `memperisteri`dan `mempersuami`. Kata dasar lain boleh bergabung dengan apitan memper...i jika ada keperluan untuk menyatakan makna khusus bagi sesuatu perbuatan kata kerja, yang sebelum ini tidak terungkap dalam bahasa Melayu. Hal ini wujud hasil daripada perkembangan sesuatu bahasa selagi bahasa itu terus dituturkan dari satu generasi ke generasi seterusnya.Tatabahasa19.04.2009
Assamualaikum, saya ingin mengemukakan soalan berkaitan kata sisipan, mengapakah kata sisipan ini dikatakan amat terhad dan tidak produktif sifatnya dalam bahasa melayu?Terdapat enam jenis imbuhan yang terdapat dalam bahasa iaitu imbuhan awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan fleksi.Imbuhan yang paling tidak popular penggunaannya ialah sisipan. Walau bagaimanapun, bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan, dengan maksud, kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. Justeru, walaupun pengimbuhan sisipan tidak lagi popular dan dianggap membeku kerana tidak berkembang, namun kita perlu melakukan kajian terhadap proses ini agar tidak terus diabaikan.Tatabahasa16.07.2018
Pertama sekali terima kasih kerana memberikan masa untuk menjawab soalan yang bakal saya ajukan. Soalan saya adalah berkenaan kata majmuk. Mengapakan kata majmuk dalam bahasa Melayu tidak produktif, namun jika dilihat di negara Indonesia, penggunaan kata majmuknya begitu luas dan merangkumi penggunaan dalam seharian. Soalan kedua pula adalah mengapa masih lagi dilihat penggunaan kata majmuk umum juga disalahtafsirkan sebagai kata majmuk mantap , dan mengapa bentuk kata lazim tersebut tidak diangkat sebagai kata majmuk mantap.Jawapan kepada soalan pertama: Dakwaan puan berkaitan kata majmuk bahasa Melayu tidak produktif berbanding bahasa Indonesia yang puan dakwa begitu meluas dan merangkumi penggunaan harian tidak disokong data konkrit. Tiada kajian akademik yang menjadi asas dakwaan puan. Jawapan soalan kedua: Sila rujuk Tatabahasa Dewan halaman 73-74 untuk mengetahui senarai kata majmuk mantap. Selain itu, puan harus boleh membezakan kata majmuk dengan sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk yang dieja bercantum, contohnya peribadi, sukacita, manakala, dan lain-lain.Ejaan11.07.2018
Menurut TD Edisi Ketiga, m/s 211. Imbuhan apitan `memper-...-i' tidak begitu produktif. Setakat ini hanya bentuk yang berikut yang wajar dianggap sebagai jenis kata kerja yang terbentuk dengan apitan memper-...-i, iaitu memperingati, mempersuami dan memperisteri. Adakah tiga perkataan di atas sahaja yang boleh menerima imbuhan memper-...-i ?

Merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Keempat, antara perkataan lain yang boleh menerima imbuhan memper...i ialah peroleh, perbaiki, perkuasai, perdalamai, perakui, persetujui, perhalusi. Untuk keterangan lanjut, sila rujk muka surat 212 buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

Tatabahasa13.04.2010
yang mana betul? di kalangan atau dalam kalangan. dalam pelita bahasa frasa dalam kalangan digunakan dengan produktif, tetapi kD4 menggunakan frasa di kalangan. mohon penjelasan.Penggunaan yang betul ialah dalam kalangan.Tatabahasa21.01.2012
Assalamualaikum pihak DBP. Saya ada satu kemusykilan yang hendak diujarkan. Adakah kata akar dalam bahasa Melayu masih lagi produktif pada masa kini? Terima Kasih.Kata akar atau dalam Tatabahasa Dewan disebut kata tunggal merupakan bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Tidak ada maklumat rinci dalam pangkalan data kami tentang kata tunggal. Jumlah kata dalam Kamus Dewan memasukkan kata tunggal, kata majmuk dan kata terbitan. Oleh itu, pelajar yang berminat bolehlah membuat kerja rumah dan meneliti kamus dan kertas kerja yang berkaitan (jika ada). Tatabahasa15.07.2018
Tanaman secara SRI (system of Rice Intensification) merupakan satu kaedah untuk meningkatkan penghasilan padi dengan mengubah sistem pengurusan pokok, tanah, air dan permakanan. Kaedah SRI menjadikan tanaman lebih sihat, tanah dan pokok yang lebih produktif dengan menggalakkan pembesaran akar yang lebih besar. Ia juga akan menjaga dan mewujudkan organisma dalam tanah.Berikut merupakan ayat yang telah dipinda.

Tanaman secara SRI (system of Rice Intensification) merupakan satu kaedah untuk meningkatkan penghasilan padi dengan mengubah sistem pengurusan pokok, tanah, air dan pemakanan. Kaedah SRI menjadikan tanaman lebih sihat, tanah dan pokok lebih produktif dengan menggalakkan pembesaran akar yang lebih besar serta menjaga dan mewujudkan organisma dalam tanah.
Tatabahasa14.10.2013
12345

Kembali ke atas