Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pro.duk.tif] | ڤرودوکتيف

Definisi : 1. berupaya atau boleh mengeluar­kan hasil yg banyak: perumahan boleh dianggap sbg industri ~ negara; penulis skrip yg ada sekarang adalah dlm peringkat umur yg ~; 2. mencapai banyak hasil, berhasil: perbincangan kami pd petang itu sangat ~; 3. berupaya membiak, melahirkan anak atau menyebabkan kelahiran, subur: umur ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pro.duk.tif] | ڤرودوکتيف

Definisi : banyak mengeluarkan hasil (karya dsb): Beliau sangat ~ dan banyak menghasilkan novel. 2 berupaya membiak, melahirkan anak, atau menyebabkan kelahiran; subur: tempoh ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
produktif (adjektif,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan berhasil, subur, banyak, lebat, berlimpah-limpah.,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
unproductiveadj tdk produktif: arid, ~ land, tanah yg gersang dan tdk produktif; ~ research, penyelidikan yg tdk produktif.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
productiveadj 1. producing goods, crops abundantly, produktif, berdaya keluaran: he owns one of the most ~ farms in the district, dia memiliki salah satu ladang yg paling produktif di daerah itu; the new machine doubles the ~ capacity of the mill, jentera baru itu menggandakan keupayaan produktif kilang itu; 2. achieving a lot, fruitful, berhasil, produktif: it was a very ~ meeting, mesyuarat itu sangat berhasil; l972 was the factory’s most ~ year, tahun l972 merupakan tahun yg paling berhasil bagi kilang itu; 3. (fml) also be ~ of, menghasilkan: the new research department has been ~ of much valuable work, jabatan penyelidikan yg baru itu telah menghasilkan banyak kerja-kerja yg bernilai.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
fecundadj 1. fertile , subur: ~ pastures , padang ragut yg subur; 2. ntellectually productive , produktif: a ~ imagination , imaginasi yg produktif; a ~ era in the history of music, zaman produktif dlm sejarah muzik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
fecundityn 1. fertility , kesuburan; 2. intellectual productiveness , amat produktif: the ~ of Shakespeare’s mind, daya fikiran Shakespeare yg amat produktif.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
underproductiveadj kurang produktif.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
counter-productiveadj tdk produktif.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
middle agen (waktu) pertengahan /umur, usia/: ~ can be the most productive time of your life, waktu pertengahan umur mungkin merupakan masa yg paling produktif dlm kehidupan anda.Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas