Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pukul;

Puisi
 

Pukul tujuh pukul lapan,
     Pukul tabuh keliling kota;
Bertiup angin selatan,
     Angkat sauh belayar kita.


Lihat selanjutnya...(23)
Peribahasa

Pukul anjing,
     tak pandang mata tuannya.

Bermaksud :

Orang yang terdesak hilang takutnya.

 

Lihat selanjutnya...(8)

Lihat selanjutnya...(1)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
taboh[tA.boh]kata kerjamemukul atau pukul dengan tangan (kiasan), tampar; laboh.Kawaq tu depa laboh sampai pengsan.[kA.wA)Ö tu dE.pA tA.boh sAm.pAj pEN.sAn]Pencuri itu mereka pukul hingga pengsan.
sigai[si.gAj]kata kerjapukul, hentam (biasanya di kepala).Awat hang sigai kepala budak tu sampai bengkak?[A.wAt hAN si.gAj k«.pA.lA bu.dA/ tu sAm.pAj b«N.kA/]Mengapa engkau pukul kepala budak itu hingga bengkak?
laboh[lA.boh]kata kerjamemukul atau pukul dengan tangan (kiasan), tampar; tabuh.Kawaq tu depa laboh sampai pengsan.[kA.wA)Ö tu dE.pA lA.boh sAm.pAj pEN.sAn]Pencuri itu mereka pukul hingga pengsan.
kayu tiga tengah dua[kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA] pukul.Masok kampong orang jangan buat tak ketahuan, satni kena kayu tiga tengah dua.[mA.so/ kAm.poN .ÒAN dZA.NAn bu.wAt tA/ k«.tA.hu.wAn sAt.ni k«.nA kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA]Masuk ke kampung orang jangan sembarangan, nanti kena pukul.
buboh[bu.boh]kata kerjapukul hentam, belasah (bahasa kasar).Buboh bagi kat dia, bagi dia sedaq diri sikit.[bu.boh bA.gi kAt di.jA bA.gi di.jA s«.dAâÖ di.Òi si.kit]Belasah dia supaya dia sedar akan dirinya.
pediah[p«.di.jAh]kata kerjahentam, pukul.Budak bangsat tu nak tunjok samseng, pediah bagi![bu.dA/ bAN.sAt tu nA/ tun.dZo/ sAm.seN p«.di.jAh bA.gi]Budak bangsat yang berlagak samseng itu patut dibelasah.
baloq[bA.lâÖ]kata namajalur bekas kena pukul, bilur.Habeh baloq badan dia kena rotan.[hA.beh bA.lâÖ bA.dAn di.jA k«.nA ҍ.tAn]Badannya penuh dengan bilur dirotan.
simpan[sim.pAn]kata kerjamengebumikan jenazah.Pukoi berapa orang nak simpan mayat tu?[pu.koj b«.ÒA.pA .ÒAN nA/ sim.pAn mA.jAt tu]Pukul berapa hendak dikebumikan jenazah itu?
tak ketahuan[tA/ k«.tA.hu.wAn] 1. tidak tentu, sembarangan, kurang pasti.Masok kampong orang jangan buat tak ketahuan, satni kena kayu tiga tengah dua.[mA.so/ kAm.poN .ÒAN dZA.NAn bu.wAt tA/ k«.tA.hu.wAn sAt.ni k«.nA kA.ju ti.gA t«.NAh du.wA]Masuk ke kampung orang jangan sembarangan, nanti kena pukul.

Kembali ke atas