Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pukul;

Puisi
 

Pukul tujuh pukul lapan,
     Pukul tabuh keliling kota;
Bertiup angin selatan,
     Angkat sauh belayar kita.


Lihat selanjutnya...(23)
Peribahasa

Pukul anjing,
     tak pandang mata tuannya.

Bermaksud :

Orang yang terdesak hilang takutnya.

 

Lihat selanjutnya...(8)

Lihat selanjutnya...(1)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เขาถึง ราชทูต ราว ๆ Kamus Thai 2.indb 318 4/15/2008 11:12:06 AM ร 319 ที่ ทำงานราว ๆ 10.00 น Dia tiba di pejabat kira-kira pukul 10.00 pagi. ร ้ าว [ra:w] ว retak: แก ้ วใบนั้ นร ้ าวแล ้ ว Ge- las itu sudah retak. ราศี [ra:si  :] น rasi, bintang น geometri เร ่ ง [re] ก mempercepat: เรวัตเร ่ งฝีเท ้ าเพื่ อ ให ้ ทันถึงโรงเรียนในเวลา 8.30 น. Rewat mem- percepat langkahnya supaya dapat tiba di sekolah pada pukul 8.30 pagi. เรณู [re:nu:] น debunga เรดาร ์ [re:da:] น radar รุ ่ มร ่ าม เรดาร ์ Kamus Thai 2.indb 321 4/15/2008 11
Kamus Thai 2.indb
do:t] ดู โดด ๆ โดด ๆ [do:tdo:t] ว seorang diri, kese­ orangan โดน [do:n] ก kena: น ั กเรียนคนน ั ้ นโดนตี เพราะขโมยเงิน Murid itu kena pukul ke­ rana mencuri wang. โดม [do:m] น kubah โดย [do:y] บ 1 oleh: รถค ั นน ั ้ นผลิต โดยบริษ ั ทญี่ ปุ ่ น Kereta itu dibuat jam me­ ngikut waktu tempatan. ตั้ งนาฬิกาปลุก [-na:li  :ka:pluk] ก mengunci jam loceng, mengunci jam gerak: ฉันตั้ งนาฬิกาปลุกให ้ ปลุกตอนตีสี่ Saya mengunci jam loceng supaya berbunyi pada pukul empat pagi. ตั้ งรกราก [-rora:k] ก bermastautin ตั้ งหน ้ า [-na:] ดู ตั้ งใจ ตั้ งหน ้ าตั้ งตา [-na:tata:] ดู ตั้ งใจ ตั้ งอกตั้ งใจ [-oktacai
Kamus Thai 2.indb
kera- na bertumbuk dalam bilik darjah. พักเที ่ ยง [-tia] ก berehat waktu te­ ngah hari: เราเริ่ มพักเที่ ยงเมื่ อเวลา 12.00 น Kita mula berehat waktu tengah hari pada pukul 12.00. พักผ ่ อน [-pn] ก berehat: ชาวนาคน หนึ่ งพักผ ่ อนอยู ่ ใต ้ ร ่ มไม ้ Seorang pesawah duduk berehat di bawah teduhan pokok. พักผ ่ tidur. ยัง 2 [ya] กช (คำถาม ปฏิเสธ) belum: คุณพ ่ อกลับมาหรือยัง Ayah sudah balik atau belum? ยังไม ่ [-mai] belum: เวลาสิบโมงแล ้ วแต ่ เขายังไม ่ ตื่ นอีก Jam sudah pukul sepu- luh, tetapi dia belum bangun lagi. ยัง 3 [ya] บ ke: เขาขับรถไปยังชายแดน Dia memandu kereta menuju ke sempadan. ยังชั ่ ว [yacua] ว beransur baik: หลังจาก กินยาสามวันคนไข ้ นั้
Kamus Thai 2.indb
syahwat = กำหนัด ก ้ าม [kâ:m] น sepit ก ้ ามปู [-pu:] น sepit ketam ก ้ ามปู [kâ:mpu] น (ต ้ นไม ้ ) pokok hujan- hujan, pokok pukul lima = จามจุรี กาย [ka:i] น diri, badan, jasad กายกรรม [-yakam] น akrobatik กายบริหาร [-bri  ha:n] น senaman กายภาพ [-yapâ:p] น fizikal, jasmani กายภาพบำบัด [-yapâ:pbambat] น r:p] ก masuk pusingan se­ te­rusnya เข ้ าเวร [-we:n] ก masuk syif: ว ั นนี้ ผมเข ้ า เวรเวลาสี่ โมงเย็น Hari ini saya masuk syif pada pukul empat petang. เข ้ าสุหน ั ต [-sunat] ก berkhatan, ber- sunat เขิน 1 [k:n] ว cetek, tohor: ลำคลอง นี้ ตื้ นเขิน Sungai ini cetek. เขิน 2 [k:n

Kembali ke atas