Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pukul;

Puisi
 

Pukul tujuh pukul lapan,
     Pukul tabuh keliling kota;
Bertiup angin selatan,
     Angkat sauh belayar kita.


Lihat selanjutnya...(23)
Peribahasa

Pukul anjing,
     tak pandang mata tuannya.

Bermaksud :

Orang yang terdesak hilang takutnya.

 

Lihat selanjutnya...(8)

Lihat selanjutnya...(1)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sedaih[s«.dAC]kata kerjamelakukan atau menerima sesuatu (seperti pukul, hisap, minum) sekali sahajaDia pi berubat kat bomo tu sedaih saja, teruih baek.[di.jA pi b«.Òu.bAt kAt b.mo tu s«.dAC sA.dZA t«.ÒuC bAe/]Dia pergi berubat kepada bomoh itu sekali sahaja terus sembuh.
dai[dAj]kata kerjamemukulDia kena dai sampai muka tepeleoq.[di.jA k«.nA dAj sAm.pAj mu.kA t«.p«.lE.o)Ö]Dia kena pukul dengan tangan sampai muka cacat.
belayaq[b«.lA.jA)Ö]kata kerjatidur.Baru pukoi lapan dak belayaq dah.[bA.Òu pu.koj lA.pAn dA/ b«.lA.jA)Ö dAh]Baru pukul lapan sudah tidur.
mentara[m«n.tA.ÒA]kata namaorang yang membantu melicinkan perjalanan kenduri kahwin (seperti membawa dan mengangkat hidangan, memberi bunga telur dan sebagainya.)Hari kenuri pukoi dua belaih sampai pukoi satu tengah hari mentara tak menang tangan pasai orang dok timpa.[hA.Òi k«.nu.Òi pu.koj du.wA b«.lAC sAm.pAj pu.koj sA.tu t«.NAh hA.Òi m«n.tA.ÒA tA/ m«.nAN tA.NAn pA.sAj .ÒAN do/ tim.pA]Hari kenduri pukul dua belas sehingga pukul satu tengah hari mentara tidak menang tangan sebab orang ramai datang.
   2. berkenaan dengan lauk yang hampir habis; gayat, sayop.Baru pukoi satu, laok dah sereyat kat kantin.[bA.Òu pu.koj sA.tu lAo/ dAh s«.Ò«.jAt kAt kAn.tin]Baru pukul satu, lauk di kantin sudah hampir habis.
gonyoh[go.øoh]kata kerjamemukul seseorang.Baek hang diam, aku gonyoh mulot hang sat ni.[bAe hAN di.jAm A.ku go.øoh mu.lot hAN sAt ni]Baik awak diam, saya pukul mulut awak sebentar lagi.
gayat[gA.jAt]kata adjektifberkenaan dengan lauk yang hampir habis; sayop, sereyat.Baru pukoi satu tengah hari, laok kenuri dah gayat.[bA.Òu pu.koj sA.tu t«.NAh hA.Òi lAo k«.nu.Òi dAh gA.jAt]Baru pukul satu tengah hari, lauk kenduri dah hampir habis.
boh[boh]kata kerjamemukul seseorang.Hang jangan dok masok campoq, aku boh sebijik baru hang tau.[hAN dZA.NAn do/ mA.so tSAm.p)Ö A.ku boh s«.bi.dZi bA.Òu hAN tAw]Awak jangan masuk campur, saya pukul baru awak tau.
menereloh[m«.n«.Ò«.loh]kata kerja1. tidur; merelohPi menereloh cepat dah pukoi sebelaih dah, isok nak sekolah.[pi m«.n«.Ò«.loh tS«.pAt dAh pu.koj s«.b«.lAC dAh i.so/ nA/ s«.ko.lAh]Cepat pergi tidur sudah pukul sebelas, besok hendak sekolah.
la ni[lA ni] sekarang ini.Aku janji pukoi lima nak pi ambek dia, la ni pukoi berapa?[A.ku dZAn.dZi pu.koj li.mA nA/ pi Am.bE/ di.jA lA ni pu.koj b«.ÒA.pA]Saya berjanji untuk mengambilnya pada pukul lima, sekarangpukul berapa?
12

Kembali ke atas