Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pukul;

Puisi
 

Pukul tujuh pukul lapan,
     Pukul tabuh keliling kota;
Bertiup angin selatan,
     Angkat sauh belayar kita.


Lihat selanjutnya...(23)
Peribahasa

Pukul anjing,
     tak pandang mata tuannya.

Bermaksud :

Orang yang terdesak hilang takutnya.

 

Lihat selanjutnya...(8)

Lihat selanjutnya...(1)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
tajau[tA.dZAw]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, pupuh.Dio tak poi skolah, sobab kono tajau kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tA.dZAw kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
pupuh[pu.puh]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pupuh kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n pu.puh kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
cemat[tSE.mAt]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; lapon, pedodak, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono cemat kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tSE.mAt kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
pedodak[p«.d.dA/]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pedodak kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n p«.d.dA/ kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
dodak[d.dA/]kata kerjapukul.Budak ni toruk kono dodak dek kengkawane.[bu.dA/ ni t.Äu/ k.n d.dA/ de/ k«N.kA.wAn.E]Budak ini teruk kena pukul oleh kawan-kawannya.
deh[dEh]kata namadia.Jangan solalu dobik budak tu, mada deh.[dZA.NAn s.lA.lu d.bi/ bu.dA/ tu mA.dA dEh]Jangan pukul budak itu, nanti bodoh dia.
tuyong[tu.joN]kata kerja2. tumbuk.Tukang ubek tu kono tuyung dek orang ramai.[tu.kAN u.bE/ tu k.n dE/ .ÄAN ÄA.mAj]Tukang ubat itu kena pukul oleh orang ramai.
tengko[tEN.k]kata kerjamemukul sarang lebah dengan andang.Tengko dulu sarang lobah tu, bia lari induke.[tEN.k du.lu sA.ÄAN l.bAh tu biA lA.Äi in.du/.E]Pukul dulu sarang lebah itu biar lari induknya.
tomaru II[t.mA.Äu]kata adjektifparah.Tomaru kau kono puko, patutlah tak kolua rumah.[t.mA.Äu kAw k.n pu.ko pA.tut.lAh tA/ k.luA Äu.mAh]Parah kau kena pukul, patutlah tidak keluar rumah.
molongoh[m.l.Nh]kata kerjamenangis.Jena molongoh pasa kono lotup dek abahe.[dZE.nA m.l.Nh pA.sA k.n l.tup de/ A.bAh.E]Jena menangis kerana kena pukul oleh ayahnya.
12

Kembali ke atas