Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pu.la] | ڤولا

Definisi : 1. sekali lagi, berulang lagi, datang lagi, kembali lagi: kelmarin sudah tidak hadir, hari ini tidak hadir ~; nampaknya saya ini dicalonkan ~; 2. = lagi ~ lebih-lebih lagi, tam­bahan lagi: memang ia mempunyai kelayakan, lagi ~ ia seorang yg sangat suka berkhidmat; istimewa ~ lebih-lebih lagi; 3. juga (sama halnya dgn yg terdahulu): saya pun demikian ~; saya ~ yg menyokongnya; 4. gerangan, konon (yg bererti tah): apa ~ yg mengganggui fikirannya itu?; apa ~ ertinya hidup seorang yg telah putus harapannya? (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pu.la] | ڤولا

Definisi : 1 agaknya; gerangan: Siapa ~ yg datang malam-malam begini? 2 berulang lagi; sekali lagi: Pagi tadi sudah datang, sekarang datang ~. 3 juga: Ada ~ orang yg menyokongnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
pula (kata tugas)
Bersinonim dengan jua, pun, juga.,

Puisi
 

Hendak berumah berumah pula,
     Rumah saya di tengah huma;
Hendak bermaaf bermaaf pula,
     Maaf seorang maaf semua.


Lihat selanjutnya...(132)
Peribahasa

Sudah hamba diperhamba pula.

Bermaksud :

Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah kehujanan, c. Sudah dieban, dihela pula, d. Sudah jatuh ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula, f. Terjatuh dihimpit janjang).

 

Lihat selanjutnya...(122)

397

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah dibeban dihela pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah dibeban dihela pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(93)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
lere[lE.ÄE]kata adjektif1. tidak bersungguh membuat sesuatu, tidak berdisiplin.Ore nok cepak, diyo buwak lere pulok.[.ÄE n/ tS«.pA/ di.j bu.wA/ lE.ÄE pu.l/]Orang nak cepat, dia buat tak bersungguh pula.
mate[m:A.tE]kata namadekat (tempat).Ambo letok pen tu mate ni jah, ile pulok doh.[Am.b l«.t/ pen tu m:A.tE ni dZAh i.lE pu.l/ dh]Saya letak pen tu dekat ni saja, hilang pula.
prato[pÄA.to]kata kerjaduduk bersebelah-sebelahan (pengantin), bersanding.Lepah blarok, anok tuno keno prato pulok atah ngajenge.[l«.pAh blA.č/ A.n/ tu.n k«.n pÄA.to pu.l/ A.tAh N:A.dZE.NE]Selepas diarak, pengantin lelaki kena bersanding pula di atas pelamin.
narak[n:A.ÄA/]kata kerjamerebak ke merata tempat (berkenaan api, penyakit kulit dan lain-lain).Api tu narak alah ko rumoh sebeloh pulok.[A.pi tu n:A.ÄA/ A.lAh k Äu.mh s«.b«.lh pu.l/]Api tu merebak ke rumah sebelah pula.
cemuh[tS«.muh]kata adjektifjemu, bosan.Puah cemuh doh aku buwak krijo ni, nok wak krijo laeng pulok.[pu.wAh tS«.muh dh A.ku bu.wA/ kÄi.dZ ni n/ wA/ kÄi.dZ lAeN pu.l/]Sudah jemu aku buat kerja ni, nak buat kerja lain pula.
perak tako[p«.ÄA/ tA.k] entah ke mana-mana.Takdi ado sini budok tu, tapi takdok pulok, perat tako gi mano.[tA/.di Ad s:i.ni bu.d/ tu tA.pi t:A/.d/ pu.l/ p«.ÄA/ tA.k gi m:A.n]Tadi ada di sini budak tu, tapi tak ada pula, entah ke mana perginya.
borak[b:.ÄA/]kata kerjamerebak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain (berkenaan penyakit kulit, luka), menjalar, menular.Kudih hok tumboh kaki diyo tu borak alah ko poho pulok.[ku.dih h/ tum.boh k:A.ki di.j tu b:.ÄA/ A.lAh k p.h Kudis yang tumbuh di kaki dia tu merebak ke bahagian paha pula.

Kembali ke atas