Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pu.la] | ڤولا

Definisi : 1. sekali lagi, berulang lagi, datang lagi, kembali lagi: kelmarin sudah tidak hadir, hari ini tidak hadir ~; nampaknya saya ini dicalonkan ~; 2. = lagi ~ lebih-lebih lagi, tam­bahan lagi: memang ia mempunyai kelayakan, lagi ~ ia seorang yg sangat suka berkhidmat; istimewa ~ lebih-lebih lagi; 3. juga (sama halnya dgn yg terdahulu): saya pun demikian ~; saya ~ yg menyokongnya; 4. gerangan, konon (yg bererti tah): apa ~ yg mengganggui fikirannya itu?; apa ~ ertinya hidup seorang yg telah putus harapannya? (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pu.la] | ڤولا

Definisi : 1 agaknya; gerangan: Siapa ~ yg datang malam-malam begini? 2 berulang lagi; sekali lagi: Pagi tadi sudah datang, sekarang datang ~. 3 juga: Ada ~ orang yg menyokongnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
pula (kata tugas)
Bersinonim dengan jua, pun, juga.,

Puisi
 

Hendak berumah berumah pula,
     Rumah saya di tengah huma;
Hendak bermaaf bermaaf pula,
     Maaf seorang maaf semua.


Lihat selanjutnya...(132)
Peribahasa

Sudah hamba diperhamba pula.

Bermaksud :

Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah kehujanan, c. Sudah dieban, dihela pula, d. Sudah jatuh ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula, f. Terjatuh dihimpit janjang).

 

Lihat selanjutnya...(122)

397

Misfortunes never come singly

Malang sering kali datang bertimpa-timpa

Sudah dibeban dihela pula.

It is said that misfortune never come singly. Less than two days after the country was shattered by the explosion of its nuclear plant, one of its active volcanoes finally erupted and killed 20,000 people.

Kata orang, sudah dibeban dihela pula. Tidak sampai dua hari selepas negara itu diranapkan oleh letupan loji nuklearnya, salah sebuah gunung berapinya yang aktif meletus dan meragut 20,000 nyawa.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(93)

Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
selio[se.li.jo]kata adjektifjuling.Senyumnye manes, tapi sayang silio pulak.[s«.øum.ø« mA.nes tA.pi sA.jAN se.li.jo pu.lA/]Senyumnya manis, tetapi sayang juling pula
serase[s«.ÄA.s«]kata adjektifsesuai dengan majlis (pakaian).Dah lah gemok pakai corak melintang pulak, mane kan serase.[dAh lAh g«.mo/ pA.kAj tSo.ÄA/ m«.lin.tAN pu.lA/ mA.n« Sudahlah gemuk, pakai pula corak melintang, mana nak sesuai.
baghal[bA.ÄAl]kata adjektifbodoh.Baghal betol budak ni, laen orang suroh, laen dibuwatnye.[bA.ÄAl b«.tol bu.dA/ ni lAen o.ÄAN su.Äoh lAen di.bu.wAt.ø«]Bodoh betul budak ini, lain yang disuruh lain pula yang dibuat.
gonjah[gon.dZAh]kata adjektifbimbang dan takut.Nampak asap kat sane tu, gonjah pulak kalau-kalau rumah kawan tebaka.[nAm.pA/ A.sAp kAt sA.n« tu gon.dZAh pu.lA/ kA.lAw.kA.lAw ]Nampaknya ada asap di sana itu, bimbang pula kalau-kalau rumah saya yang terbakar.
melengka[m«.leN.kA]kata kerjaberbaring selepas makan.Tak senonoh bebudak ni, adeke lepas makan nak melengka.[tA/ s«.no.noh b«.bu.dA/ ni A.d«.k« l«.pAs mA.kAn nA/ ]Tidak senonohnya perangai budak-budak ini, selepas makan hendak berbaring pula.
beranak[b«.ÄA.nA/]kata adjektifberkenaan susunan ikatan tepi kain kurung Johor yang tidak kemas.Mengelon kaen tu biar betol-betol, karang beranak.[m«.Ne.lon kAen tu bi.jA b«.tol.b«.tol kA.ÄAN b«.ÄA.nA/]Mengelon kain itu biarlah cermat, nanti beranak pula.
kernyum[k«r.øum]kata adjektifberkenaan muka yang berkerut atau berkedut.Dahle tue, kernyum pulak, ade ati nak ngorat anak dare orang.[dAh.l« tu.w« k«r.øum pu.lA/ A.d« A.ti nA/ No.ÄAt A.nA/ dA.Ä« Sudah tua muka berkerut pula, ada hati hendak mengorat anak dara orang.
tokkon[to/.kon]kata namaalat pemegang periuk panas yang dibuat daripada perca kain; tokpu.Mane tokkon ni, periyok ni panas sangat, meleco tangan kawan.[mA.n« to/.kon ni p«.Äi.jo/ ni pA.nAs sA.NAt m«.l«.tSo tA.Nan Mana kain pemegang, periuk ini panas sangat, melecur pula tangan saya.
betonyeh[b«.to.øEh]kata kerjaberbual panjang dan meleret-leret antara lelaki dan perempuan; kok nai.Ari-ari kite betonyeh aje nanti ape orang kate.[A.Äi.A.Äi ki.t« b«.to.øeh A.dZ« nAn.ti A.p« o.ÄAN kA.t«]Setiap hari kita asyek berbual panjang, nanti apa pula orang kata.
elon[e.lon]kata namasusunan sama lebar (bagi kain kurung Johor), kira-kira sepelempap untuk tiga atau empat susun dan diikat di tepi pinggang.Buat elon kaen tu biar betol-betol, kang teburai pulak.[bu.wAt e.lon kAen tu bi.jA b«.tol.b«.tol kAN t«.bu.ÄAj pu.lA/]Buat elon kain itu biarlah cermat, nanti terburai pula.

Kembali ke atas