Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : permaisuri; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
raja (kata nama)
1. Rujuk perintah pemerintah

2. Dalam konteks gelaran
bersinonim dengan tuanku, tunku, tengku, ungku, pangeran, syed, sheikh,

Kata Terbitan : meraja, merajai, merajakan, kerajaan, berkerajaan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
to] น 1 bendera 2 (พระบรมวงศานุวงศ ์ ) panji-panji ธงชาติ [-ca:t] น bendera kebangsaan: ธงชาติไทยมีสามสี Bendera kebangsaan Thai ada tiga warna. ธงพระครุฑพ ่ าห ์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง Anda mesti menyediakan wang kertas dua puluh baht untuk ba- yaran น adik ipar lelaki น ้ องชาย [-ca:y] น adik lelaki น ้ องสะใภ ้ [-sapai] น adik ipar pe­ rem­puan น ้ องสาว [-sa:w] น adik perempuan นอต [n:t] น 1 (ตัวเมีย) nat 2 (ตัวผู้) skru นอน [n:n] ก tidur นอนก ้ น [-kon] ก mendap, mendak, mengendap, mengenap น ้ อม [n :m
Kamus Thai 2.indb
์ [ra:tcawong] น dinasti ราชสำนัก [ra:tcasamnak] น istana ราชอาณาจักร [ra:tcaa:na:cak] น negara ราชโองการ [ra:tcao:ngka:n] น ti- tah diraja ราชา [ra:ca:] น raja ราชาศัพท ์ [-sap] น bahasa istana ราชินี [ra:cini:] น raja perempuan, permaisuri ราด [ra:t] ก menyiram: หมอราดศีรษะ ลูกของฉันด ้ วยน ้ ำดอกมะลิ Bomoh itu me- nyiram kepala anak saya dengan air bunga melur. ราตรี [ra:tri:] น malam: ราตรีสวัสดิ์
Kamus Thai 2.indb
่ วนมากติดยาเสพติด Budak tualang di bandar-bandar besar kebanyakan­ nya menagih dadah. จรด [carot] ดู จด¹ จรดพระนังคัล [-pranakan] น upa­ cara pembukaan sawah diraja: พระเจ ้ า แผ ่ นดินเสด็จไปยังพระราชพิธีจรดพระนังคัล Raja berangkat ke upacara pembu­ kaan sawah diraja. จรรยา [canya:] น budi, akhlak, etika, moral: เขาถูกบ ่ มเพาะเพื่ อให ้ เป็นคนที่ มีจรรยาดี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang membelah จักสาน [-sa:n] น anyaman จักจั่ น [cakkacan] น riang-riang จักจี้ , จั๊ กจี้ [cakkaci  :, cakkaci  :] ว geli: หญิงแก ่ คนนั้ นรู ้ สึกจักจี้ เมื่ อโดนจับที่ เอว Perempuan tua itu berasa geli apabila disentuh pinggangnya. จักร [cak] น 1 (อาวุธ) cakera 2 (เครื่ องกล) mesin จักรกล [-kon] ดู เครื่ องจักร จักรยาน [-kraya:n] น basikal จักรยานยนต ์ [-kraya
Kamus Thai 2.indb
kelompok: ก ่ อน สม ั ยกรุงธนบุรี กองท ั พไทยแตกเป็นก ๊ กเป็นเหล ่ า Sebelum Era Thon Buri tentera Thai berpecah kepada beberapa kumpulan. กกุธภัณฑ ์ [kakuttapan] น alat kebesaran raja: มหาดเล็กเชิญเครื่ องราช กกุธภ ั ณฑ ์ ถวายแด ่ พระมหากษ ั ตริย ์ Biduanda membawa alat kebesaran raja untuk dipersembahkan kepada baginda raja. กง [ko] น roda กงเกวียน [-kwian] น roda kereta lembu กงจักร [-cak] น cakera ก ่ ง [ko] ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค

Kembali ke atas