Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata rama dan

Puisi
 

Rama-rama terbang berderai,
     Patah galah dalam perahu;
Lama-lama baru bercerai,
     Perintah Allah mana tahu.


Lihat selanjutnya...(25)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมนูญ [-manu:n] น piagam: ธรรมนูญ สหประชาชาติไดัรับการลงนามและอนุมัติจาก สมาชิก 50 ประเทศในว ้ นที่ 24 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1945 Piagam Bangsa-bangsa Bersatu telah ditandatangani dan diluluskan oleh wakil dari 50 buah negara pada 24 Oktober 1945. ธรรมเนียม [-niam] น adat resam ธรรมเนียมประเพณี [-niamprape:- ni:] น tradisi ธรรมาสน ์ [-ma:t] น peterana sami ธัญญาหาร [tanya ธุรกิจ [-ki  t] น perniagaan, bisnes ธุลี [tuli:] น duli ธูป [tu:p] น colok: คนจีนชอบจุดธูปและ ปักไว ้ หน ้ าบ ้ าน Orang Cina suka mema- sang colok dan meletakkannya di ha- dapan rumah. เธอ [t:] ส 1 kamu, awak 2 (บุรุษที่ สาม) dia ธานี เธอ Kamus Thai 2.indb 205 4/15/2008 11:09:00 AM น
Kamus Thai 2.indb
tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan: ภาคเหนือของประเทศไทยจดกับประเทศลาวและ พม ่ าที่ จังหวัดเชียงราย Bahagian Utara Ne­ gara Thai bersempadan dengan Laos dan Myanmar di wilayah Chiangrai. 2 sampai: ระยะทางจากเหนือจดใต ้ ของประเทศ ไทยราว ๆ 2000 กม. Jarak dari utara sam­ pai ke selatan Thai kira-kira 2000 km. จดจ ้ อง [-c: ก membelenggu: จริยศาสตร ์ จอง Kamus Thai 2.indb 103 4/15/2008 11:05:44 AM จ 104 พัสดีเรือนจำออกคำส ั ่งให ้ จองจำนักโทษประหาร Penguasa penjara mengeluarkan perin­tah membelenggu dan menahan penjenayah yang akan dihukum mati. = จำจอง จองล ้ างจองผลาญ [-la:-pla:n] ก mem­ balas dendam: คนงานจองล ้ างจองผลาญ นายจ ้ างที่ ข ่ มขืนภรรยาของเขา Seorang buruh membalas
Kamus Thai 2.indb
raucai] ว memberangsangkan: จังหวะดนตรีนั้ นเร ้ าใจ Irama muzik itu sa­ ngat memberangsangkan. เริม [r:m] น kayap เริ่ม [r:m] ก bermula: งานแสดงศิลปะและ วัฒนธรรมเริ่ มในวันที่ 18 สิงหาคม Pesta Seni dan Kebudayaan bermula pada 18 Ogos. เรียก [ri  ak] ก memanggil: อามีนะห ์ เรียก ลูกของเธอ Aminah memanggil anaknya. เรียกร ้ อง [-r:ng] ก menuntut: ผู ้ ประท ้ วง านน ้ ำชา Dia turun dari keretanya lalu ke kedai kopi. ลงกลอน [-kl:n] ก menyelak: เราลงกลอน ประตูและหน ้ าต ่ างก ่ อนเข ้ านอน Kami me- nyelak pintu dan jendela sebelum masuk tidur. ลงขัน [-kan] ก menyumbangkan wang beramai-ramai ลงข ่ าว [-ka:w] ก menyiarkan berita: หนังสือพิมพ ์ ไทยรัฐวันนี้ ลงข ่ าวคลื่ นยักษ ์ สึนามิ Akhbar Thai

Kembali ke atas