Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ra.ma.lan] | راملن

Definisi : Id ® Ramadan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ra.ma.lan] | راملن

Definisi : sesuatu yg diramalkan, dugaan, telah­an, tekaan: Karl Marx telah membuat suatu ~ yg meleset; ingatlah, rancangan-rancangan bukan dibuat mengikut ~, tetapi berasaskan hakikat; kitab ~ kitab nujum, pustaka; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ra.ma.lan] | راملن

Definisi : sesuatu yg diramalkan: ~nya tidak tepat. kitab ~ kitab nujum. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ramal
Kata Terbitan : meramalkan, ramalan, peramalan, peramal,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Pemandu teksi itu mengadu na­sib dengan membeli tiket loteri se- banyak lima keping. เสี่ยงทาย [-ta:y] ก menilik nasib: หน ั งสือทำนายโชคชะตาเป็นคู ่ มือสำหร ั บเสี่ ยง ทาย Buku ramalan menjadi panduan untuk menilik nasib. เสี่ยงภัย [-pai] ดู เสี่ ยง เส ี ยดส ี [si  atsi  :] ก 1 menyindir: อย ่ าชอบ เส ี ยดส ี คนอื่ น
Kamus Thai 2.indb
คำแถลง [-talε:] น pernyataan คำทับศ ั พท ์ [-tapsap] น kata serapan คำท ้ า [-ta:y] น cabaran คำทาย [-ta:y] น teka-teki คำทำนาย [-tamna:y] น ramalan คำเท็จ [-tet] ดู คำโกหก คำนาม [-na:m] น kata nama คำนำ [-nam] น kata pendahuluan คำนิยม [-niyom] น prakata: ร ั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวงศึกษาธิการได ้ ร ั บการขอร ้

Kembali ke atas