Kamus Sains

Kamus Sains.indb
yang lahir tanpa kepala. (UBAT) acephalous (asefalon) Berkaitan dengan larva yang kelihatan tidak berkepala atau mempunyai kepala yang amat kecil dan tidak terpisah dari toraks secara jelas. Contohnya, larva lalat rumah. (BIO) acetabuloplasty (asetabuloplasti) Pembentukan semula asetabulum melalui kaedah pembedahan plastik. (UBAT) acetal (asetal) Plastik berketahanan kakisan tinggi terhadap kebanyakan pelarut organik ke- cuali asid dan alkali yang pekat. (KEJ) acetal sesuatu projek perkakasan atau perisian. (KOM) activity diagram (gambar rajah aktiviti) Gambar rajah yang menunjukkan kegiatan sesuatu proses. Dalam gambar ra- jah ini, kotak digunakan untuk menunjukkan proses tersendiri dan anak panah digunakan untuk menunjukkan kekangan atau mekanisme yang digunakan. Singkatan actigram. (KOM) activity ratio (nisbah keaktifan) 1. Nisbah jumlah rekod dalam fail yang mempunyai keaktifan berbanding dengan jumlah keseluruhan rekod

Kembali ke atas