Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
1 (น้ำ) alur 2 (แปลงผ ั ก) batas ร ่ องรอย [-r:y] น kesan: โจรเข ้ าไปใน บ ้ านนั้ นโดยไม ่ ทิ้ งร ่ องรอย Pencuri memasu­ ki rumah itu dengan tidak meninggal- kan sebarang kesan. ร ้ อง [r:] ก berteriak: เด็กคนนั้ นร ้ อง ด ้ วยเสียงอันดัง Budak itu berteriak de­ ngan suara yang lantang. ร Petang itu Arun pergi mengambil kawannya di Lapangan Terbang Don Muang. รับแขก [-kε:k] ก menyambut tetamu: คุณพ ่ อออกไปรับแขกที่ ประตูบ ้ าน Ayah ke­luar menyambut tetamu di pintu rumah. รับจ ้ าง [-ca:ng] ก mengambil upah: ฉันเคยรับจ ้ างขุดคู Saya pernah mengam- bil upah menggali parit. รับใช ้ [-cai] ก melayan: แจ ๋ วตามครอบครัว นั ้ นไปพัทยาเพื่ อรับใช

Kembali ke atas