Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ caruat] น roket จระเข ้ [c:rake:] น buaya จราจร [cara:c:n] น lalu lintas, trafik จริง, จริง ๆ [ci, cici] ว 1 sungguh: บ ้ านนี้ สวยจริง ๆ Rumah ini cantik sung­ guh. 2 benar-benar: พ ่ อเขารวยจริง ๆ Bapa­ nya benar-benar kaya. จริงจัง [-ca] ว bersungguh-sungguh: ลูกจ ้ างของเขาทำงานอย ่ างจริงจัง Pekerja­nya bekerja dengan
Kamus Thai 2.indb
1 (น้ำ) alur 2 (แปลงผ ั ก) batas ร ่ องรอย [-r:y] น kesan: โจรเข ้ าไปใน บ ้ านนั้ นโดยไม ่ ทิ้ งร ่ องรอย Pencuri memasu­ ki rumah itu dengan tidak meninggal- kan sebarang kesan. ร ้ อง [r:] ก berteriak: เด็กคนนั้ นร ้ อง ด ้ วยเสียงอันดัง Budak itu berteriak de­ ngan suara yang lantang. ร Petang itu Arun pergi mengambil kawannya di Lapangan Terbang Don Muang. รับแขก [-kε:k] ก menyambut tetamu: คุณพ ่ อออกไปรับแขกที่ ประตูบ ้ าน Ayah ke­luar menyambut tetamu di pintu rumah. รับจ ้ าง [-ca:ng] ก mengambil upah: ฉันเคยรับจ ้ างขุดคู Saya pernah mengam- bil upah menggali parit. รับใช ้ [-cai] ก melayan: แจ ๋ วตามครอบครัว นั ้ นไปพัทยาเพื่ อรับใช
Kamus Thai 2.indb
า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan Pendaftaran Perniagaan กรมทางหลวง [-ta:lua] น Jabatan Lebuh Raya กรมที ่ ดิน [-ti  :din] น Jabatan Tanah กรมประชาสงเคราะห์ [-praca:so- kr] น Jabatan Kebajikan Masya­rakat กรมประชาสัมพันธ ์ [-praca:sam- pan] น Jabatan Penerangan กรมประมง [-pramo] น Jabatan Peri­kanan กรมประมวลข ่ าวกลาง [-pramuan- ka:ukla:] น Jabatan Perisikan กรมปศุสัตว ์ [-pasusat] น ้ นวิ่ งหนีกระเจิงเมื่ อเห็นตำรวจมา Kaki judi itu lari bertempiaran apabila melihat polis datang. กระเจี๊ยบ [kraciap] น rosel กระโจน [kraco:n] ก terjun กระโจม [kraco:m] น khemah กระโจมไฟ [-fai] น rumah api กระจง กระโจม Kamus Thai 2.indb 7 4/15/2008 11:02:58 AM ก 8 กระฉอก [krac:k] ก melembak: เวลาเด ินต ้ องระว ั งหน ่ อยเพื่

Kembali ke atas