Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
RUMAH KEBAJIKAN

Rumah kebajikan ialah rumah yang disediakan

oleh para dermawan untuk mereka yang tua dan

miskin.

UMUMUmum
TUAI RUMAH

TUAI RUMAH, ketua rumah panjang di Sarawak. Tanggungjawab utama tuai rumah adalah mengawal kebajikan ahli-ahli rumah panjang yang juga merupakan ‘anak-biak’ atau pengikutnya. Di samping itu, tuai rumah juga bertindak sebagai ‘penjaga’ adat resam kelompoknya. Oleh itu, seseorang yang dilantik sebagai tuai rumah oleh ahli-ahli rumah panjang lazimnya seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang budaya atau adat resam sukunya. Pengetahuan ini penting kerana kehidupan suku kaum di Sarawak, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, masih berlandaskan undang-undang peribumi yang diwarisi turun-temurun.

BUDAYAKonsep
AKTA PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1966

Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966, digubal untuk mengawal selia syarikat pemaju perumahan demi menjamin kebajikan pembeli rumah. Akta ini digubal pada tahun 1966 dan berkuat kuasa pada bulan Ogos 1969.

UNDANG-UNDANGAkta
SITI HASMAH MOHD. ALI

SITI HASMAH MOHD. ALI, Datin Seri (1926 -       ), doktor perubatan dan tokoh kebajikan.  Dia lahir pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa, Kelang, Selangor.  Bapanya, Haji Mohd. Ali bin Taib adalah pegawai kerajaan manakala ibunya Hajah Siti Khatijah binti Ahmad, seorang suri rumah tangga.  Siti Hasmah merupakan anak keenam dalam keluarga.

SEJARAH DAN ARKEOLOGITokoh

Kembali ke atas