Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
selambok[s«.lAm.bo/]kata namasejenis permainan tradisional kanak-kanak perempuan yang menggunakan beberapa biji buah guli yang dilambung-lambung.Rama budok tino dok maeng selambok atah seming tepi rumoh.[ÄA.mA bu.d/ t:i.n do/ m:AeN s«.lAm.bo/ A.tAh s«.miN t:«.pi Äu.mh]Ramai budak perempuan main selambut di atas simen tepi rumah.

Kembali ke atas