Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
mesej untuk berkomunikasi menggunakan kaedah penyulitan ini. Mesej yang tersulit menggunakan kekunci awam berkenaan hanya boleh dinyahsulitkan dengan kekunci rahsia penerima mesej. kriptografi kekunci rahsia (Ig. secret-key cryptography) Kriptografi tradisional yang menggunakan kekunci tunggal untuk menyulit dan menyahsulit sesuatu mesej. Kriptografi ini bukan sahaja digunakan dalam penyulitan tetapi juga dalam pengesahan seperti teknik kod pengesahan mesej. Teknik yang biasa digunakan maklumat lokasi sistem pengendalian untuk dijalankan. Oleh sebab lokasi rangkaian kawalan capaian rekod but induk Kamus Teknologi Maklumat ct.indd 108 6/6/11 4:02:04 PM 109 rentetan rumah pintar ini mengandungi rutin permulaan sistem pengendalian, maka rekod ini boleh ditukar untuk memaksa sistem menjalankan kod hasad seperti virus apabila komputer dimulakan. Sinonim sektor but. rentetan (Ig. string; Br

Kembali ke atas