Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Hotel - Banguan tempat penginapan yang menyediakan makanan & perkhidmatan-perkhidmatan lain untuk orang luar yang datang mengunjungi sesuatu tempat.Rumah tumpangan/motelLain-lain11.02.2009
Bolehkah saya terjemahkan "homestay" yang merujuk kepada rumah sewa/tumpangan untuk beberapa hari sebagai "rumah inap". Manakala, jika ia merujuk pada program pelancongan yang mempunyai atur cara tertentu di sesebuah perkampungan tertentu; dan pengunjung menetap di rumah penduduk di perkampungan tersebut, terjemahannya ialah "(program) inap desa"?Penggunaan istilah rumah inap untuk istilah Inggeris, homestay boleh digunakan dalam konteks ini.Istilah02.11.2022
Zaki sedang berehat seketika di rumah menumpang itu sebelum meneruskan pengembaraannya. Perkataan menumpang merupakan perkataan yang salah. Apakah perkataan yang essuai digantikan?Zaki sedang berehat seketika di rumah tumpangan itu sebelum meneruskan pengembaraannya.Tatabahasa17.03.2011

Kembali ke atas