Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sab.da] | سبدا

Definisi : bh kata Allah (nabi, raja, orang besar-besar), titah: maka ~ rasul Allah, adapun namamu Sultan Muhammad; bersabda berkata, bertitah: undang tidak dua kali ~, lembaga tidak dua kali berkata; mensabdakan mengucapkan, menitahkan: hadis yg disabdakan oleh Rasulullah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
sabda
Rujuk :kata


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
mulamma�mulamma�KesusasteraanTiadaPuisi Parsi dan Turki Uthmani yang mengandungi bait atau misrak dan ditulis dalam dua bahasa ataupun lebih dalam aksara yang sama. Setiap misrak mesti menggunakan bahar (pola irama) yang sama. Pengaruh puisi mulamma� terdapat juga dalam sastera Melayu tetapi tidak tertakluk kepada syarat penggunaan baharnya. Contohnya, gabungan bahasa Melayu dan Arab dalam karya Hamzah Fansuri (Syair Hamzah Fansuri) seperti yang berikut: Laut itulah yang bernama Ahad, Terlalu lengkap pada ashya� samad, Olehnya itulah lam-yalid wa-lam-yulad, Wa-lam yakun la-hu kufu�an ahad. Perkataan yang dicondongkan menggunakan bahasa Arab, iaitu kutipan daripada surah al-Ikhlas. Contoh lain ialah gabungan bahasa Melayu dan Parsi dalam syair Hamzah Fansuri (Syair Hamzah Fansuri) sepeti yang berikut: Sungguhpun sekalian di sana jadi, Pada ombak qahhar jangan kau radhi, Sabda Muhammad pada sekalian kami, Ba-ruy-i khwaja bikun kar-i ghulami. Perkataan yang dicondongkan adalah dalam bahasa Parsi yang bererti: �Pada wajah atau panda

Kembali ke atas