Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sabun;

Puisi
 

Kain putih disesah putih,
     Tengah bersesah sabun hilang;
Tuan kasih saya pun kasih,
     Tengah kasih bencana datang.


Lihat selanjutnya...(6)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
lebam kerana kena tumbuk. ฟรี [fri:] ว percuma ฟลูออรีน [flu::ri:n] น fluorin ฟอก [f:k] ก 1 mencuci: เขาฟอกตัวด ้ วยสบู ่ Dia mencuci badannya de­ngan sabun. 2 menyamak: คนงานในโรงงานนั้ นกำลังฟอก หนัง Pekerja kilang itu sedang menya- mak belulang. ฟอกโลหิต [-lo:hit] mencuci darah: หัวใจ ทำหน ้ าที่ ฟอกโลหิตและสูบฉีดโลหิตไปทั่ วร ่ างกาย Jantung bertugas mencuci darah serta ้ านทอง Dia mencuci wang hasil aktiviti haram- nya dengan membuka kedai emas. ฟอง [f:] น 1 buih: เด็ก ๆ ชอบเล ่ นฟองสบู ่ Budak-budak suka bermain buih sabun. ลน 2 biji: คุณพ ่ อรับประทานไข ่ สัปดาห ์ ละสองฟอง Ayah makan telur dua biji seminggu. ฟ ้ อง [f:] ก 1 mendakwa: ตำรวจฟ ้ อง ผู ้ กระทำผิดเหล
Kamus Thai 2.indb
Tingkah lakunya semakin hari semakin kasar. 3 (น้ำ) liat: อย ่ าซ ั กผ ้ าในน้ำกระด ้ างเพราะ สบู ่ จะไม ่ เกิดฟอง Jangan basuh kain dengan air liat kerana sabun tidak berbuih. กระด ้ างกระเดื่อง [-krada] ก ing­kar: เพราะไม ่ ได ้ เลื่ อนข ั ้นเดี๋ ยวนี้ เขาจึง กระด ้ างกระเดื่ องต ่ อห ั วหน ้ า Oleh
Kamus Thai 2.indb
้ สึกสบายที่ สุด Duduk di atas kerusi ini selesa sekali. 2 senang, mudah: คำถาม ข ้ อนั้ นเขาสามารถตอบอย ่ างสบาย Soalan itu dapat dijawab dengan senang. สบู ่ [sabu:] น sabun สไบ [sabai] น selendang, sebai สปริง [sapri] น spring สภา [sapa:] น 1 dewan 2 majlis สภากาชาด [-kaca:t] น 1 majlis pa­ สนอง สภา Kamus Thai 2.indb 360

Kembali ke atas