Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sa.ma] | سام

Definisi : 1 tidak ada bezanya; serupa saja: Dua kali lima ~ dgn lima kali dua. 2 ikut serta; tidak terpisah dr yg lain: Mereka duduk berkelompok-kelompok, perempuan ~ perempuan dan lelaki ~ lelaki. 3 sesuai benar atau cocok benar keadaannya dll; seimbang: Taraf kita tidak ~ dgn taraf mereka. ~ ada adakah; mungkinkah. ~ dgn a. serupa dgn. b. tanda = (dlm matematik). ~ rata a. ratanya sekata. b. banyaknya sama. ~ saja tidak ada bezanya. ~ sekali semuanya; seluruhnya. ~ sendiri antara mereka sendiri. ~ ukur sama ukurannya (bentuknya dll); simetri. sama-sama 1 pd waktu yg sama (melakukan sesuatu); dlm keadaan yg sama: Mereka ~ membantu menyiapkan projek itu. Dua sahabat itu ~ lemah utk memberikan bantuan. 2 semuanya sekali; kesemuanya: Dlm hal ini, mereka ~ bersalah. 3 kata yg diucapkan sbg membalas ucapan terima kasih drpd orang lain. bersama 1 me­lakukan se­suatu pd waktu yg sama; berserta: Mereka ~ meneruskan usaha itu. 2 tidak ada kecualinya; seluruhnya utk semua: Harta ini milik kita ~. 3 seiring; berserta: ~ dgn borang ini, saya kepilkan sekeping gambar. bersamaan 1 berlaku pd waktu yg sama; bertepatan dgn: Awal Ramadan telah jatuh pd hari Khamis ~ 21 Oktober. 2 sama atau hampir sama keadaannya, halnya dll; serupa: Isi tempat-tempat kosong dgn perkataan-perkataan yg ~ ertinya dgn perkataan yg diberikan. 3 berimbang (dgn); berbanding (dgn): 1 batu ~ dgn 1.6 kilometer. menyamai sama dgn; serupa dgn: Tidak ada kuasa yg ~ kuasa Allah. menyamakan 1 membuat jadi sama; tidak membeza-bezakan: Kerajaan patut ~ penggunaan buku teks di sekolah-sekolah. 2 menganggap sama; memandang sama: Kita tidak boleh ~ manusia dgn jentera. kesamaan keadaan atau hal sama: Undang-undang negara kita menjamin ~ hak bagi semua rakyat. persamaan 1 sesuatu yg sama: Ter­dapat ~ antara kedua-dua lelaki itu. 2 pernyataan yg sama antara dua rangkai angka yg dipisahkan oleh tanda sama dgn (=) spt 5x + y = 7. ~ serentak persamaan yg diselesaikan secara serentak. penyamaan perbuatan (hal dsb) menyamai atau menyamakan. sesama sama-sama (dlm kumpulan, golongan): Kita hendaklah berbuat baik ~ manusia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sama

Puisi
 

Jangan tuan mengail tenggiri,
     Sama-sama mengail sembilang;
Jangan tuan menghina diri,
     Sama-sama dagang terbuang.


Lihat selanjutnya...(201)
Peribahasa

Hati gajah sama dilapah,
     hati kuman (= tuma) sama dicecah.

Bermaksud :

Pembahagian yang sama rata; banyak sama-sama banyak, sedikit sama-sama sedikit.

 

Lihat selanjutnya...(1000)

380

So many men, so many opinions.

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Kepala sama berbulu (hitam), pendapat (hati) berlain-lain

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. So many men, so many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan kepala sama berbulu (hitam), pendapat (hati) berlain-lain , saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(58)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
mengadakan kawalan yang ketat di lapangan terbang pada hari ketibaan Bush. แนบ [nε:p] ว 1 (เอกสาร) melampirkan: ฉันแนบรูปถ ่ ายสองใบพร ้ อมกับจดหมายฉบับนี ้ Saya melampirkan dua keping foto ber- sama-sama surat ini. 2 melekapkan: เขา แนบหูกับผนังห ้ องเพื่อฟ ั งการพูดคุยในห ้ องข ้ าง ๆ Dia melekapkan telinga ke dinding untuk mendengar perbualan orang di bilik sebelahnya. แนบเนียน [-nian] ว
Kamus Thai 2.indb
pergi mendaftar­ kan perkahwinan mereka di pejabat daerah. จดบันทึก [-bantk] ดู จด ² จดหมาย [-ma:y] น surat จดหมายลงทะเบียน [-ma:ylota- bian] น surat berdaftar จตุรัส [caturat] น segi empat sama จน¹ [con] ว miskin จนใจ [-cai] ก mati akal: ผมจนใจที่ จะหา ทางออกให ้ ป ั ญหาของคุณ Saya mati akal untuk menyelesaikan masalah ini. = จนปัญญา จ จง จน Kamus Thai 2 tiap orang mendapat bayangan yang berlainan. จิบ [ci  p] ก menghirup: เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรมจิบน ้ ำชาร ่ วมกับรัฐมนตรี Pegawai kanan Kementerian Keadilan menghirup teh bersama-sama dengan menterinya. จิปาถะ [ci  pa:ta] ว berbagai-bagai, pelbagai: ร ้ านนี้ ขายเครี่ องใช ้ ที่ จำเป็นจิปาถะ Kedai ini menjual berbagai-bagai ba­ rang keperluan harian. จิ้ ม
Kamus Thai 2.indb
้ ามได ้ Nelayan-nelayan kecil mera­yu supaya dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan. ร ้ องเพลง [-ple:] ก menyanyi: พวก เขาร ่ วมกันร ้ องเพลงชาติ Mereka bersama- sama menyanyi lagu kebangsaan. ร ้ องเรียก [-ri  ak] ก memanggil: เด็กคน รวย ร ้ อง Kamus Thai 2.indb 310 4/15/2008 11:12:00 AM ร 311 p] ว melisut: หลังจากเป็นโรคโปลิโอ แขนของเขาก็ลีบลง Akibat menghidap po- lio, lengannya semakin melisut. ลีลา [li:la:] น gaya: ลีลาการเขียนของ รองศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ เหมือนกับลีลาการเขียน ของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย Gaya penu- lisan Profesor Madya Somprach sama seperti gaya penulisan seorang bekas ลำพอง ลีลา Kamus Thai 2.indb 336 4/15/2008 11:12:19 AM ล 337 Perdana Menteri Thailand. ลีลาวดี [li:la:wadi:] น kemboja
Kamus Thai 2.indb
ให ้ Semua pekerja makan barang kongsi yang disediakan oleh majikan. 2 syarikat: คนจีนร ่ วมก ั น จ ั ดต ั ้งกงสีข ้ าวเปลือกที่ นครสวรรค ์ Orang Cina bersama-sama menu­buhkan syarikat ก ก็ กงสี Kamus Thai 2.indb 1 4/15/2008 11:02:54 AM ก 2 padi di Nakhorn Sawan. กงสุล [kosun] น konsul กงสุลใหญ ่ 2 mengawasi: ห ั วหน ้ าคนงาน กำก ั บลูกน ้ องของเขาในการปฏ ิบ ั ติงาน Mandur sentiasa mengawasi pekerjanya men- jalankan tugas. ก ้ ำกึ ่ ง [kamk] ว hampir sama: ฝีมือ ของช ่ างท ั ้งสองคนน ั ้ นก ้ ำกึ่ งก ั น Kemahiran ke­ dua-dua orang itu hampir sama. กำจร [kamc:n] ดู ขจร กำจัด [kamcat] ก
Kamus Thai 2.indb
ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada kedua-dua jurusan tersebut. Salah satu kesulitan yang sering dihadapi oleh pelajar di PSU, bahkan seluruh pelajar jurusan bahasa Melayu di Thailand ialah kekurangan kamus dwibahasa yang standard untuk dirujuk, sama ada kamus Melayu-Thai atau Thai-Melayu. Memandangkan hakikat tersebut, maka sangat wajar kamus dwibahasa bahasa Thai-bahasa Melayu disusun hasil kerjasama dua organisasi ini iaitu DBP dan PSU. Oleh

Kembali ke atas