Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sam.bu.tan] | سمبوتن

Definisi : 1. penerimaan (ketibaan tetamu dll), cara-cara meraikan atau menyambut sesuatu (hari raya, tetamu, dll): bagaimana nanti ~ yg akan diterimanya kalau ia pergi ke sana? 2. perhatian (pandangan, anggapan, dll) terhadap sesuatu hal, reaksi: buku karangannya telah mendapat ~ yg baik drpd masyarakat; 3. jawaban terhadap cabaran (tentangan dll), balasan, perlawanan: cabaran itu mendapat ~ drpd orang-orang muda; 4. barang yg dibeli dgn bayarannya ditangguh-kan, barang yg diamanahkan utk dijual; ~ baik penerimaan baik, perkenanan, per-setujuan; ~ permaidani merah sambutan istimewa yg diberikan kpd tetamu kenamaan atau orang yg terkenal, biasanya ketibaannya disambut dgn hamparan permaidani merah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sam.bu.tan] | سمبوتن

Definisi : 1 cara-cara meraikan ketibaan tetamu dll: Setibanya di bandar itu, beliau telah menerima ~ yg sangat meriah. 2 perhatian dll yg diberikan terhadap sesuatu hal: Buku karangannya tidak mendapat ~ yg memuaskan drpd masyarakat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
itu kian menurun. จืดชืด [-c:t] ว hambar: การเดินทางมา เยือนประเทศอาหรับของรัฐมนตรีต ่ างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาได ้ รับการต ้ อนรับอย ่ างจืดชืด Kedatangan Setiausaha Negara Ame­ rika ke negara-negara Arab menda­ pat sambutan yang hambar. จุ [cu] ก 1 muat: ห ้ องนี้ จุคนได ้ สี่ สิบคน Bi­- lik ini muat empat puluh orang. ว 2 banyak: ชูชกชอบกินจุ Chuchok suka ma­ kan banyak
Kamus Thai 2.indb
นคนดี Ibu bapa mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang baik. อบอุ ่ น [-un] ว hangat, mesra: พวก เราได ้ รับการต ้ อนรับที่ อบอุ ่ น Kami menda- pat sambutan yang hangat. อบเชย [opc:y] น kulit kayu manis อพยพ [oppayop] ก 1 berpindah: ครอบครัวของเขาอพยพไปอยู ่ อเมริกา Keluar- ganya berpindah ke Amerika. 2 memin- dahkan: ทางการได ้ อพยพผู ้ ประสบอุทกภัย
Kamus Thai 2.indb
mukakan oleh orang ramai kepada penceramah. ประดับ [pradap] ก menghiasi: ประชาชน ประดับถนนหนทางในกรุงเทพฯด ้ วยไฟหลากสี เนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา Rakyat meng­hiasi jalan-jalan di Kota Bangkok dengan lampu berwarna-warni menje- lang sambutan Hari Keputeraan Raja. ประดา [prada:] ดู บรรดา ประดาน้ำ [prada:na:m] น juruselam ประดิษฐ ์ [pradit] ก mereka, mencip- ta: พ ่ อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ ์ อักษร ไทยในปี พ.ศ. 1826 Maharaja

Kembali ke atas