Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sam.bu.tan] | سمبوتن

Definisi : 1. penerimaan (ketibaan tetamu dll), cara-cara meraikan atau menyambut sesuatu (hari raya, tetamu, dll): bagaimana nanti ~ yg akan diterimanya kalau ia pergi ke sana? 2. perhatian (pandangan, anggapan, dll) terhadap sesuatu hal, reaksi: buku karangannya telah mendapat ~ yg baik drpd masyarakat; 3. jawaban terhadap cabaran (tentangan dll), balasan, perlawanan: cabaran itu mendapat ~ drpd orang-orang muda; 4. barang yg dibeli dgn bayarannya ditangguh-kan, barang yg diamanahkan utk dijual; ~ baik penerimaan baik, perkenanan, per-setujuan; ~ permaidani merah sambutan istimewa yg diberikan kpd tetamu kenamaan atau orang yg terkenal, biasanya ketibaannya disambut dgn hamparan permaidani merah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sam.bu.tan] | سمبوتن

Definisi : 1 cara-cara meraikan ketibaan tetamu dll: Setibanya di bandar itu, beliau telah menerima ~ yg sangat meriah. 2 perhatian dll yg diberikan terhadap sesuatu hal: Buku karangannya tidak mendapat ~ yg memuaskan drpd masyarakat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
welcomen sambutan: they gave him a warm ~, mereka memberinya sambutan hangat; the ~ he received obviously touched him, sambutan yg diterimanya jelas mengharukannya; the returning soldiers were given a hearty ~, askar-askar yg pulang itu diberi sambutan mesra;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
receptionn 1. welcome, sambutan: the audience gave the pop singer a rapturous ~, para penonton memberi sambutan gegak-gempita kpd penyanyi pop itu; he received a warm ~ from his old friends, dia mendapat sambutan hangat drpd kawan-kawan lamanya; for the ~ of, utk menyambut; 2. reaction, sambutan, menyambut, menerima: his new book has had a mixed ~, buku barunya diterima dgn perasaan bercampur-baur; 3. perceiving of an idea etc, penerimaan: ~ theory, teori penerimaan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
gohow did st ~ over (with so.), bagaimana sambutan (sso) thdp sst: how did your idea ~ over with the manager?, bagaimana sambutan pengurus thdp gagasan kamu?; ~ over st, a. inspect st, memeriksa sst: they went over the house before deciding to buy it, mereka memeriksa rumah itu sebelum memutuskan utk membelinya; the auditors went over the accounts a number of times, juruaudit-juruaudit memeriksa akaun beberapa kali; b. considerKamus Inggeris-Melayu Dewan
flourish4. welcoming fanfare, muzik sambutan: the arrival of the president was marked by a ~ of trumpets, ketibaan presiden ditandai oleh muzik trompet sambutan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
red carpetn permaidani merah; (welcome, reception) sambutan /permaidani merah, meriah/: they rolled out the ~ in the aisle of the hall, mereka membentangkan permaidani merah di laluan tengah dewan itu; he was given a ~ reception, dia diberi sambutan permaidani merah.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
acclamationn sambutan meriah: to be greeted with ~ , disambut dgn tepuk sorak; by ~, dgn sebulat suara: elected by ~, dilantik dgn sebulat suara.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
splash /make, create/ a ~, mendapat /perhatian, sambutan/ yg hebat: the return of the spacecraft made quite a ~ in the scientific world, kepulangan kapal angkasa itu mendapat perhatian yg hebat dlm dunia sains;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
tercentenary, tercentennialn ulang tahun ke-300: ~ celebrations, sambutan ulang tahun ke-300.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
frustratingadj mengecewakan: a ~ lack of response from consumers, kurangnya sambutan drpd pengguna yg mengecewakan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
extendwe always ~ a warm welcome to our visitors, kami sentiasa memberikan sambutan mesra kpd pelawat-pelawat; he ~ed his sympathy to them, dia memberikan simpatinya kpd mereka; 8. use all o’s ability or strength, [various translations]: he did not have to ~ himself to win the race, dia tdk perlu menggunakan sepenuh tenaganya utk memenangi perlumbaan itu; students who ~ themselves to the limits of their abilities, penuntut-penuntut yg belajar bersungguh-sungguh ke tahap ahkir kebolehan mereka;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
123456

Kembali ke atas