Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sam.pai] | سمڤاي

Definisi : 1. tiba (di): tidak berapa lamanya belayar itu, ~lah ia ke Riau; 2. mencapai tujuan (maksud, niat, dll): maka terlalulah susah hati sahaya sebab surat itu tiada ~ ke dalam; apa lagi yg kaufikirkan? Maksudmu telah ~; 3. sehingga menjadi: mengapa mak ~ begini melarat; 4. mencapai had, cukup: gajinya tidak ~ seratus ringgit tetapi berlagak macam orang kaya; 5. hingga ke, sehingga: ~ hari ini, kami tidak pernah mempedulikan dia lagi; ~ ajal meninggal; ~ akal boleh diterima oleh fikiran, tidak mustahil; ~ bulan(nya) a) tiba waktu utk melahirkan (anak dlm kandungan); b) cukup tempoh (yg telah ditetapkan); ~ hati = ~ hemat berasa tidak segan-segan lagi, tergamak melakukan sesuatu; ~ tempoh tiba waktunya atau masanya (yg telah dijanjikan); ~ umur a) sudah dewasa; b) sudah lanjut umur; sudah ~ umurnya meninggal; nan dimaksud-kan, ~, nan diamalkan pecah prb sudah berlaku apa-apa yg dimaksudkan atau yg dicita-citakan; sesampai, sesampainya sebaik sahaja sam-pai, apabila sampai, setibanya: ~ di halaman, terdengarlah olehnya bunyi orang ber-tengkar di belakang; sampai-sampai 1. bahkan, hingga(kan), malahan: ~ memulangkan padi dr ladang pun diselenggarakannya dgn baik; 2. hingga sampai: pd rambutnya bergantung lumpur ~ ke kening dan telinganya; menyampai 1. mencukupi, cukup: jumlah denda itu terkumpul, kadang-kadang ~ angka puluhan ringgit; 2. mendatangi (sesuatu tempat): pulau ini jarang-jarang disampai orang; menyampaikan 1. membawa dan menyerah-kan, mengirimkan (surat, khabar, dll), mem-berikan kpd, mengunjukkan kpd: ia datang ~ pesan orang itu; isteri Menteri Besar telah ~ hadiah tersebut kpd pemenang; 2. mem-beritahukan, me­laporkan: mereka juga wajib ~ kemusykilan rakyat kpd kerajaan; 3. melanjutkan (berita, ajaran, dll), meman­jangkan (kpd umum): orang Arablah yg telah menjadi alat ~ fikiran-fikiran Aristotle kpd orang di Eropah; 4. memenuhi (permintaan, kewajiban, niat, dll), memperkenankan, mengabulkan: jikalau patik mati pun, apalah boleh buat sebab ~ kehendak tuan patik; 5. mencukupkan, menjadikan cukup; kesampaian 1. ketibaan, tibanya, sampai­nya: orang ramai di situ tidak menghiraukan ~ mereka; 2. tercapai (maksud, cita-cita, dll), terlaksana: janji-janjinya tidak pernah ~; 3. sampai-menyampai; penyampaian perihal menyampaikan sesuatu: adakah ~ pelajaran itu dilakukan dgn tulus ikhlas? penyampai 1. orang yg menyampaikan (surat, khabar, berita, dll); 2. (sesuatu) yg menyampaikan: namun begitu bahasa Malaysia masih belum menjadi alat ~ perasaan di kalangan mereka. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sam.pai] | سمڤاي

Definisi : ; menyampai 1. menyelampaikan (kain di bahu), menyampirkan, menyidaikan: di atas balai itu ada seorang perempuan tua sedang ~ kain pendukung; 2. = bersampai-an tersampir, tersidai; menyampaikan menyampirkan, menyidaikan: empat puluh cindai kara, semuanya disampai-kan kpd galah; tersampai tersampir, tersidai: dia meng-hilang ke dlm bilik dan kemudian keluar dgn tuala mandi ~ di bahu; sampaian tempat menyampirkan (me­nyidai-kan) kain, ampaian. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sam.pai] | سمڤاي

Definisi : 1 tiba di tempat yg dituju: Surat yg dihantarnya itu tidak ~ kpd ayahnya. 2 tercapai apa-apa yg dimaksudkan atau yg diniatkan: Mudah-mudahan cita-citamu itu akan ~ juga. 3 dpt dicapai (dgn tangan atau dgn menggunakan benda-benda lain): Kalau tak ~ dgn tangan, gunakanlah galah. 4 mencapai had atau paras tertentu: Airnya dalam ~ ke leher. ~ ajal meninggal dunia. ~ akal dpt diterima akal; tidak mustahil. ~ bulan a. sudah cukup masa­nya utk melahirkan anak. b. sudah cukup tempoh yg ditetapkan. ~ hajat ber­jaya mencapai apa-apa yg dihajati (dikehendaki). ~ hati tidak berasa segan-segan atau tidak menaruh belas kasihan lagi melakukan sesuatu yg buruk akibatnya kpd orang lain. ~ umur a. sudah dewasa. b. sudah tua benar. sudah ~ umurnya meninggal dunia; mati. menyampaikan 1 membawa dan menyerahkan apa-apa yg dikirim; menghantar: Saya telah ~ surat itu kpd ayah saudaranya. 2 meluluskan apa-apa yg dipinta dll; memperkenankan; mengabulkan: Moga-moga Allah akan ~ cita-citamu itu. 3 mengunjukkan se­suatu; memberikan: Isteri Pegawai Daerah telah ~ hadiah kpd para pemenang. kesampaian 1 hal tibanya (sampainya) sesuatu atau seseorang; ketibaan: ~ kami tidak disambut oleh sesiapa. 2 tercapai atau terlaksana apa-apa yg dimaksudkan dll: Janji-janjinya tidak pernah ~. penyampaian perbuatan atau hal menyampaikan: ~ hadiah akan dilakukan oleh Guru Besar. sesampai sebaik-baik sampai: ~nya kami di kedai Arimoto San, dia dan isterinya tergesa-gesa membantu Sakura bersiap. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sampai

Puisi
 

Sayur meranti dirampai ketola,
     Nasi putih dalam pinggan;
Sampai hati sampai rasa,
     Sedang berkasih tuan tinggalkan.


Lihat selanjutnya...(265)
Peribahasa

Sampai bersalam,
     pulang berterajang.

Bermaksud :

Masuk ke negeri orang dengan nama yang baik, tetapi pulang dengan nama yang jahat.

 

Lihat selanjutnya...(84)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
baknyari[bA/.øA.Äi]kata namahari ini, sekarang.Monunggu Minah sampai baknyari bolom yo tibo, pomongak.[m.nuN.gu mi.nAh sAm.pAj bA/.øA.Äi b.lm j ti.b p.mo.NA/]Menunggu Minah sampai sekarang belum sampai, pembohong.
dihogoh[di.ho.goh]kata kerjadigoyang-goyang.Dihogoe tunggo tu sampai tocabot.[di.h.g.E tuN.go tu sAm.pAj t.tSA.bot]Digoyang-goyangnya tunggul itu sampai tercabut.
lancap[lAn.tSAp]kata kerja1. asah, mengasah.Kau lancap parang tu, bia sampai tajam.[kAw lAn.tSAp pA.ÄAN tu biA sAm.pAj tA.dZAm]Kau asah parang itu, biar sampai tajam.
pengot[pE.Nt]kata adjektifberkenaan cara berjalan yang terhenjut-henjut.Jaoh bona bojalan, sampai pengot kaki den.[dZAoh b.nA b.dZA.lAn sAm.pAj pE.Nt kA.ki dEn]Jauh benar berjalan, sampai tempang kaki saya.
ditalak[di.tA.lA/]kata kerjadiberi makan banyak-banyak.Ditalake nasik budak tu sampai hongeh.[di.tA.lA/.E nA.si/ bu.dA/ tu sAm.pAj h.NEh]Diberi makan banyak-banyak nasik budak itu, sampai terlalu kenyang.
disengkelet[di.sEN.kE.lEt]kata kerja1. dikutuk, disekeh, diluku.Kopalo budak tu disengkelete sampai bodarah.[k.pA.l bu.dA/ tu di.sEN.kE.lEt sAm.pAj b.dA.ÄAh]Kepala budak itu diketuknya sampai berdarah.
molanset[m.lAn.sEt]kata adjektifsuka tidur, membuta.Sombab mukoe dek molanset sampai moninggi ari.[sm.bAb mu.k.E de/ m.lAn.set sAm.pAj m.niN.gi A.Äi]Sembab mukanya kerana suka tidur sampai siang hari.
poloh[p.lh]kata kerjamenyumbatkan sesuatu seperti baju dan lain-lain.Dipolohe kaen baju tu banyak-banyak, sampai pocah zipe.[di.p.lh.E kAEn bA.dZu tu sAm.pAj p.tSAh zip.E]Disumbatnya kain baju itu sampai pecah zipnya.
geceng[gE.tSEN]kata kerjanakal, suka mengusik, lecek.Apo geceng bona kau ni, sampai tojoret adeke kaw buek.[A.p gE.tSEN b.nA kAw ni sAm.pAj t.dZ.ÄEt A.dE/.E kAw bu.wE/]Apa nakal sangat engkau ini, sampai terjerit, adiknya kau buat.
dompot[dm.pt]kata adjektifpendek.Digunoe pee tu sampai dompot tak yo diganti-ganti.[di.gu.n.E pEn.sE tu sAm.pAj dm.pt tA/ j di.gAn.ti.gAn.ti]Digunakan peel itu sampai pendek tidak juga diganti-ganti.
123

Kembali ke atas