Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sa.tu] | ساتو

Definisi : 1 angka pertama ketika membilang; 1; bilangan 1. 2 tidak ada yg lain lagi; tunggal: Tuhan hanya ~. satu-satu 1 = satu per satu lepas satu, satu; satu demi satu; setiap kali satu. 2 = sesuatu apa-apa yg belum tentu atau yg tidak tentu. bersatu 1 berkumpul (bertaut, bergabung) menjadi satu: Bangsa-Bangsa ~. 2 = ~ hati ber­muafakat benar-benar; seia sekata: ~ teguh, bercerai roboh. 3 duduk bersama (bkn suami isteri): Mereka sudah me­lang­­sung­kan akad nikah tetapi belum ~ lagi. menyatu bersenyawa (menjadi satu): Semasa persenyawaan, gamet jantan dan gamet betina ~. menyatukan 1 meng­gabungkan atau mengumpulkan men­jadi satu; menjadikan satu: Usahanya hendak ~ semua syarikat kerjasama masih belum berjaya lagi. 2 mengahwinkan; menikahkan: Mereka telah disatukan. mempersatukan menjadikan bersatu (ttg rakyat sesebuah negara dll): Usaha utk ~ rakyat yg terdiri drpd berbagai-bagai kaum di negara ini berjalan lancar. satuan 1 angka yg menduduki rumah sa pd bilangan yg terdiri drpd dua angka atau lebih: Pd bilangan 182, ~nya 2, puluhannya 8 dan ratusannya 1. 2 kadar yg digunakan utk mengukur atau utk menyukat sesuatu; unit. kesatuan 1 keadaan atau hal yg satu; keesaan: ~ Allah. 2 = ~ Sekerja kumpulan pekerja yg bertujuan menjaga kepentingan mereka. persatuan 1 keadaan bersatu; gabungan drpd beberapa bahagian yg telah bersatu: memperkukuh ~ rakyat Malaysia. 2 kumpulan beberapa orang, pasukan dsb yg mempunyai tujuan yg sama; pertubuhan: ~ Bola Sepak Malaysia; ~ Murid Tua Kolej Melayu, Kuala Kangsar. berpersatuan bergiat dlm persatuan: Dia asyik ~ sehingga lupa akan tanggungjawabnya di rumah. penyatuan proses (perbuatan dsb) me­nyatu atau menyatukan: ~ sel. penyatu orang dll yg menyatukan (sesuatu): Beliaulah ~ negara Jerman yg menggunakan paksaan dan kekuatan senjata. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,

Puisi
 

Anak ayam turun dua,
     Satu mati tinggal satu;
Minta ampun segala dosa,
     Hendak menyebut Tuhan yang satu.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Seembus (sehembus) naik,
     seembus (sehembus) turun.

Bermaksud :

Sudah satu-satu nafasnya.

 

Lihat selanjutnya...(54)

417

A good name is sooner lost than won

Nama yang baik memerlukan masa dan usaha untuk dibina tetapi seseorang itu boleh kehilangannya dengan sekelip mata akibat satu kesalahan yang dilakukan meskipun kecil.

Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. (Nota : Padanan seperti kurang tepat, PM –ve to +ve)

You are a man of honour and have done a lot of good things for his association. But don't get involved in those dubious activities because one minor slip could crumble your good reputation. Remember, a good name is sooner lost than won.

Kamu orang yang terhormat dan telah banyak berjasa kepada persatuan ini. Tetapi janganlah membabitkan diri dalam kegiatan yang mencurigakan kerana satu kesilapan kecil boleh menghancurkan reputasi baik kamu. Ingat, hilang kemarau setahun oleh hujan sehari

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(63)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
temu tiko[t:«.mu t:i.k] genap, cukup, penuh, contohnya satu minggu, satu bulan dan lain-lain.Diyo gi Kolo Lupo, temu tiko sbule doh.[di.j gi k:.l lu.po t:«.mu t:i.k sbu.lE dh]Dia pergi ke Kuala Lumpur sudah genap sebulan.
borak[b:.ÄA/]kata kerjamerebak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain (berkenaan penyakit kulit, luka), menjalar, menular.Kudih hok tumboh kaki diyo tu borak alah ko poho pulok.[ku.dih h/ tum.boh k:A.ki di.j tu b:.ÄA/ A.lAh k p.h Kudis yang tumbuh di kaki dia tu merebak ke bahagian paha pula.
kacoh[k:A.tSoh]kata kerjaberkawan antara satu sama lain, bercampur.Mung masok maktak tu, kacohla getek denge ore luwa, jange dok saeng denge ore Kelate jah.[muN mA.so/ mA/.tA/ tu k:A.tSoh.lA gE.tE/ d«.NE .ÄE lu.wA dZA.NE do/ s:AeN d«.NE .ÄE k«.lA.tE dZAh]Kamu belajar di maktab tu, bercampurlah juga dengan orang berkawan dengan orang Kelantan saja.
jelok I[dZ«.l/]kata kerja1. mengambil satu masa tertentu (untuk melakukan sesuatu).Kalu aku ado maso gak, aku jelok gi smeta tepak mung.[kA.lu A.ku A.d mA.s gA/ A.ku dZ«.l/ gi sm«.tA t«.pA/ muN]Kalau aku ada masa, aku cubalah pergi sekejap tempat kamu.
brembah[bÄ«m.bAh]kata kerjabergelut antara satu sama lain (orang, binatang), bergomol.Muse dok brembah tepi rumoh smale.[mu.sE do/ bÄ«m.bAh t:«.pi Äu.mh smA.lE]Musang bergomol di tepi rumah semalam.
jemok[dZ«.m/]kata kerjaberbincang secara bersemuka antara satu sama lain.Budok lo ni tok jemok kiro dulu denge mok pok, kalu buwak gapo-gapo.[bu.d/ l ni t/ dZ«.m/ ki.č du.lu d«.NE m/ p/ kA.lu bu.wA/ g:A.p.g:A.p]Budak sekarang ni tak berbincang dulu dengan ibu bapa, kalau nak buat sesuatu.
badi[b:A.di]kata kerjabersaing, bertanding.Ali denge Mamak badi dapak nombo satu.[A.li d«.NE mA.mA/ b:A.di dA.pA/ nm.b sA.tu]Ali dan Mamat bersaing untuk mendapat tempat pertama.
tanoh ko[tA.nh k:] tanah yang sangat keras dan berketul-ketul.Tanoh ko tu tok leh wak nane gapo satu.[tA.nh k: tu t/ leh wA/ n:A.nE g:A.p sA.tu]Tanah keras dan berketul-ketul tu tak boleh ditanam apa-apapun.
merak[m«.ÄA/]kata namaukuran panjang dari hujung siku sampai ke hujung jari hantu, hasta.Demo kerak pape tu, panje semerak, cukopla.[dE.m k«.ÄA/ pA.pE tu pAn.dZE s«.m«.ÄA/ tSu.ko/.lA]Awak potong papan tu, panjangnya satu hasta, cukuplah.

Kembali ke atas