Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sa.tu] | ساتو

Definisi : 1 angka pertama ketika membilang; 1; bilangan 1. 2 tidak ada yg lain lagi; tunggal: Tuhan hanya ~. satu-satu 1 = satu per satu lepas satu, satu; satu demi satu; setiap kali satu. 2 = sesuatu apa-apa yg belum tentu atau yg tidak tentu. bersatu 1 berkumpul (bertaut, bergabung) menjadi satu: Bangsa-Bangsa ~. 2 = ~ hati ber­muafakat benar-benar; seia sekata: ~ teguh, bercerai roboh. 3 duduk bersama (bkn suami isteri): Mereka sudah me­lang­­sung­kan akad nikah tetapi belum ~ lagi. menyatu bersenyawa (menjadi satu): Semasa persenyawaan, gamet jantan dan gamet betina ~. menyatukan 1 meng­gabungkan atau mengumpulkan men­jadi satu; menjadikan satu: Usahanya hendak ~ semua syarikat kerjasama masih belum berjaya lagi. 2 mengahwinkan; menikahkan: Mereka telah disatukan. mempersatukan menjadikan bersatu (ttg rakyat sesebuah negara dll): Usaha utk ~ rakyat yg terdiri drpd berbagai-bagai kaum di negara ini berjalan lancar. satuan 1 angka yg menduduki rumah sa pd bilangan yg terdiri drpd dua angka atau lebih: Pd bilangan 182, ~nya 2, puluhannya 8 dan ratusannya 1. 2 kadar yg digunakan utk mengukur atau utk menyukat sesuatu; unit. kesatuan 1 keadaan atau hal yg satu; keesaan: ~ Allah. 2 = ~ Sekerja kumpulan pekerja yg bertujuan menjaga kepentingan mereka. persatuan 1 keadaan bersatu; gabungan drpd beberapa bahagian yg telah bersatu: memperkukuh ~ rakyat Malaysia. 2 kumpulan beberapa orang, pasukan dsb yg mempunyai tujuan yg sama; pertubuhan: ~ Bola Sepak Malaysia; ~ Murid Tua Kolej Melayu, Kuala Kangsar. berpersatuan bergiat dlm persatuan: Dia asyik ~ sehingga lupa akan tanggungjawabnya di rumah. penyatuan proses (perbuatan dsb) me­nyatu atau menyatukan: ~ sel. penyatu orang dll yg menyatukan (sesuatu): Beliaulah ~ negara Jerman yg menggunakan paksaan dan kekuatan senjata. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,

Puisi
 

Anak ayam turun dua,
     Satu mati tinggal satu;
Minta ampun segala dosa,
     Hendak menyebut Tuhan yang satu.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Seembus (sehembus) naik,
     seembus (sehembus) turun.

Bermaksud :

Sudah satu-satu nafasnya.

 

Lihat selanjutnya...(54)

417

A good name is sooner lost than won

Nama yang baik memerlukan masa dan usaha untuk dibina tetapi seseorang itu boleh kehilangannya dengan sekelip mata akibat satu kesalahan yang dilakukan meskipun kecil.

Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. (Nota : Padanan seperti kurang tepat, PM –ve to +ve)

You are a man of honour and have done a lot of good things for his association. But don't get involved in those dubious activities because one minor slip could crumble your good reputation. Remember, a good name is sooner lost than won.

Kamu orang yang terhormat dan telah banyak berjasa kepada persatuan ini. Tetapi janganlah membabitkan diri dalam kegiatan yang mencurigakan kerana satu kesilapan kecil boleh menghancurkan reputasi baik kamu. Ingat, hilang kemarau setahun oleh hujan sehari

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(63)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. mengambil sesuatu tanpa izin, mencuri.Perangai dia macam tu dah, mokalu bekenan satu-satu barang mesti dia gabuih.[p«.ÒA.NAj di.jA mA.tSAm tu dAh m.kA.lu b«.k«.nAn sA.tu.sA.tu bA.ÒAN mes.ti di.jA gA.buih]Perangainya memang begitu, jika berkenan pada sesuatu barang mesti dicurinya.
dapoq[dA.pâÖ]kata nama1. ukuran tradisional bagi keluasan tanah, iaitu satu jemba lebar dan satu jemba panjang, bersamaan dengan 19.2 meter (64 kaki) persegi (Catatan: satu relung bersamaan dengan 484 dapoq).Depa dapat hareta pesaka sorang serelong lima puloh dapoq.[dE.pA dA.pAt hA.Ò«.tA p«.sA.kA s.ÒAN s«.Ò«.loN li.mA pu.loh dA.pâÖ]Mereka mendapat harta pesaka sebanyak satu relung lima puluh jemba setiap orang.
sireh suson[si.Òeh su.son] susunan daun sirih sebanyak dua puluh helai.Sireh suson ni satu berapa kupang.[si.Òeh su.son ni sA.tu b«.ÒA.pA ku.pAN]Sirih susun ini satu berapa sen.
segagan[gA.gAn]kata adjektifsebaya, sepadan, sama besar.Budak-budak Taon Satu sekolah ni nampak segagan saja.[bu.dA/.bu.dA/ tAon sA.tu s«.ko.lAh ni nAm.pA/ s«.gA.gAn sA.dZA]Budak-budak Tahun Satu sekolah ini kelihatan sebaya saja.
makloh[mA/.lh]kata namagelaran kepada orang yang baru memeluk agama Islam, mualaf, saudara baru.Salah satu kreja PERKIM kena bantu makloh.[sA.lAh sA.tu kÒ«.dZA p«r.kim k«.nA bAn.tu mA/.lh]Salah satu daripada tugas PERKIM ialah membantu saudara-saudara baru.
meragau[m«.ÒA.gAw]kata kerjasatu cara menangkap ikan menggunakan tangan, gagau.Dogoi memang tera pasai meragau ikan dalam sejam bakoi dia penoh.[d.gj mE.mAN t«.ÒA pA.sAj m«.ÒA.gAw i.kAn dA.lAm s«.dZAm bA.koj di.jA p«.noh]Dogol pandai meragau ikan, dia dapat sebakul penuh ikan dalam satu jam.
doyok[d.j/]kata adjektifbodoh atau lembap.Budak ni doyok sunggoh, suruh kera satu sampai sepuloh pon dia tak tau.[bu.dA/ ni d.j/ suN.goh su.Òoh kE.ÒA sA.tu sAm.pAj s«.pu.loh pon di.jA tA/ tAw]Budak ini bodoh sungguh, disuruh mengira satu hingga sepuluh pun dia tidak tahu.
bekehele[b«.k«.hE.lE]kata adjektifkeletihan (dalam satu kumpulan atau kelompok).Lepaeh begotong-royong, depa bekehele dok berehat kat tepi surau tu.[l«.pAEh b«.go.toN.ҍ.jN dE.pA b«.k«.hE.lE do/ b«.ÒE.hAt kAt t«.pi su.ÒAw tu]Selepas bergotong-royong, mereka keletihan lalu duduk berehat di tepi surau itu.
culin[tSu.lin]kata namasedikit (digunakan sebagai penjodoh bilangan), seculin ialah satu ukuran yang sedikit.Lepaeh isap candu dua culin, dia tidoq sampai siang.[l«.pAEh i.sAp tSAn.du du.wA tSu.lin di.jA ti.dâÖ sAm.pAj si.jAN]Selepas menghisap candu dua culin, dia pun tertidur sampai siang.
jeromoh[dZ«.ҍ.mh]kata kerjatersua, terserempak, bertembung tanpa diduga antara satu dengan yang lain, jerempak; jerembap.Tadi aku jeromoh dengan dia kat pekan.[tA.di A.ku dZ«.ҍ.mh d«.NAn di.jA kAt p«.kAn]Aku terserempak dengannya di pekan tadi.
123

Kembali ke atas