Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sa.tu] | ساتو

Definisi : 1 angka pertama ketika membilang; 1; bilangan 1. 2 tidak ada yg lain lagi; tunggal: Tuhan hanya ~. satu-satu 1 = satu per satu lepas satu, satu; satu demi satu; setiap kali satu. 2 = sesuatu apa-apa yg belum tentu atau yg tidak tentu. bersatu 1 berkumpul (bertaut, bergabung) menjadi satu: Bangsa-Bangsa ~. 2 = ~ hati ber­muafakat benar-benar; seia sekata: ~ teguh, bercerai roboh. 3 duduk bersama (bkn suami isteri): Mereka sudah me­lang­­sung­kan akad nikah tetapi belum ~ lagi. menyatu bersenyawa (menjadi satu): Semasa persenyawaan, gamet jantan dan gamet betina ~. menyatukan 1 meng­gabungkan atau mengumpulkan men­jadi satu; menjadikan satu: Usahanya hendak ~ semua syarikat kerjasama masih belum berjaya lagi. 2 mengahwinkan; menikahkan: Mereka telah disatukan. mempersatukan menjadikan bersatu (ttg rakyat sesebuah negara dll): Usaha utk ~ rakyat yg terdiri drpd berbagai-bagai kaum di negara ini berjalan lancar. satuan 1 angka yg menduduki rumah sa pd bilangan yg terdiri drpd dua angka atau lebih: Pd bilangan 182, ~nya 2, puluhannya 8 dan ratusannya 1. 2 kadar yg digunakan utk mengukur atau utk menyukat sesuatu; unit. kesatuan 1 keadaan atau hal yg satu; keesaan: ~ Allah. 2 = ~ Sekerja kumpulan pekerja yg bertujuan menjaga kepentingan mereka. persatuan 1 keadaan bersatu; gabungan drpd beberapa bahagian yg telah bersatu: memperkukuh ~ rakyat Malaysia. 2 kumpulan beberapa orang, pasukan dsb yg mempunyai tujuan yg sama; pertubuhan: ~ Bola Sepak Malaysia; ~ Murid Tua Kolej Melayu, Kuala Kangsar. berpersatuan bergiat dlm persatuan: Dia asyik ~ sehingga lupa akan tanggungjawabnya di rumah. penyatuan proses (perbuatan dsb) me­nyatu atau menyatukan: ~ sel. penyatu orang dll yg menyatukan (sesuatu): Beliaulah ~ negara Jerman yg menggunakan paksaan dan kekuatan senjata. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
satu (kata nama)
Bersinonim dengan tunggal, esa, ahad, eka, se, ganjil;,
Kata Terbitan : satu-satunya, bersatu, menyatukan, menyatupadukan, kesatuan, persatuan, berpersatuan, penyatu, penyatuan,

Puisi
 

Anak ayam turun dua,
     Satu mati tinggal satu;
Minta ampun segala dosa,
     Hendak menyebut Tuhan yang satu.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Seembus (sehembus) naik,
     seembus (sehembus) turun.

Bermaksud :

Sudah satu-satu nafasnya.

 

Lihat selanjutnya...(54)

417

A good name is sooner lost than won

Nama yang baik memerlukan masa dan usaha untuk dibina tetapi seseorang itu boleh kehilangannya dengan sekelip mata akibat satu kesalahan yang dilakukan meskipun kecil.

Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. (Nota : Padanan seperti kurang tepat, PM –ve to +ve)

You are a man of honour and have done a lot of good things for his association. But don't get involved in those dubious activities because one minor slip could crumble your good reputation. Remember, a good name is sooner lost than won.

Kamu orang yang terhormat dan telah banyak berjasa kepada persatuan ini. Tetapi janganlah membabitkan diri dalam kegiatan yang mencurigakan kerana satu kesilapan kecil boleh menghancurkan reputasi baik kamu. Ingat, hilang kemarau setahun oleh hujan sehari

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(63)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ra: รวมคะแนน mengira markah 2 ber- gabung: ผู ้ เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat. ร ่ วม [ruam] ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประชุมปฏิบัติการ รม ร ่ วม Kamus Thai 2.indb 309 4/15/2008 คุณมาลีกำลังร ้ อยมาลัย Encik Mali sedang mengarang bunga malai. ร ้ อย 2 [r:y] ว ratus ร ้ อยละ [-la] น peratus ร ้ อยเอ ็ด [-ed] ว seratus satu ร ้ อยกรอง [r:ykr:] น puisi ร ้ อยแก ้ ว [r:ykε:w] น prosa ร ่ อแร ่ [r:rε:] ว teruk: ชูวิทย ์ อาการร ่
Kamus Thai 2.indb
น kaca cekung กระจง [kraco] น kancil กระจอก [krac:k] น burung pipit กระจอกเทศ [-te:t] น burung unta: การเลี้ ยงนกกระจอกเทศเป็นอุตสาหกรรม เกษตรอย ่ างหนึ่ ง Penternakan burung unta merupakan salah satu industri pertanian. กระจ ้ อย [kracoy] ดู กระจ ้ อยร ่ อย กระจ ้ อยร ่ อย [-r:i] ว kecil: เรื่ อง กระจ ้ อยร ่ อยเช ่ นนี้ ขโมย คนน ั ้ นกระชากสร ้ อยคอของลูกสาวฉ ั น Pencuri itu meragut rantai leher anak perem- puan saya. กระชาย [kraca:y] น cekur: กระชาย เป็นสมุนไพรที่ มีสรรพคุณทางยาชนิดหนึ่ ง Cekur merupakan salah satu jenis herba yang berkhasiat. กระชุ ่ มกระชวย [kracumkra- cuay] ว ceria กระเชอ [krac:] น bakul กระเช ้ า [kracau] น bakul: คุณหญิง อะซีซะฮ ์ ใส ่ ดอกกุหลาบสีแดงในกระเช ้ าดอกไม ้
Kamus Thai 2.indb
tersiar dalam Jurnal Dewan Bahasa jilid ketiga. ลน 3 naskhah: หน ั งส ื อนี้ ได ้ พิมพ ์ จำนวนหนึ่ งล ้ าน ฉบ ั บ Buku ini dicetak sebanyak satu juta naskhah. 4 salinan: ทำสำเนา 3 ฉบ ั บ membuat tiga salinan ฉบับกระเป ๋ า [-krapau] น edisi saku ฉบับคัดลอก [-katl:k] น salinan tu- lisan tangan ฉบับแปล [-plε:] น ้ า) pasang: สามีของ เขาซื้ อเสื้ อผ ้ าไหมมาชุดหนึ่ ง Suaminya mem­ beli sepasang baju sutera. 2 set: เขาเพิ่ ง ซื้ อเครื่ องประด ั บมาหนึ่ งชุด Dia baru mem­ beli satu set barang kemas. 3 (ทหาร ตำรวจ) pasukan: ตำรวจชุดปฏิบ ั ติการถูกส ่ ง เข ้ าไปในพื้ นที่ น ั ้น Polis pasukan bertindak dihantar masuk ke kawasan itu. ชุดนอน [-n:n
Kamus Thai 2.indb
ะซือรี อีชาม ุดดีน บินฮ ุสเซ ็ น ร ั ฐมนตรีว ่ าการกระทรวงศึกษาธิการ 2551 Kamus Thai 2.indb 7 4/15/2008 10:58:36 AM viii Penyusunan kamus merupakan salah satu kegiatan teras dalam pembinaan dan pengembangan sesuatu bahasa. Selain menyusun kamus ekabahasa dan kamus istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) juga menyusun beberapa buah kamus dwibahasa yang melibatkan pelbagai bahasa UPSI)-Prince of Songkhla University (PSU) melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABBM) pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DBP dengan kerjasama PSU telah bersetuju merintis kerja untuk menjadikan kamus ini satu kenyataan. Walaupun terlalu banyak halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua belah pihak semasa menyusun kamus ini, tetapi berkat kegigihan para penyusun dan petugas dari kedua-dua buah
Kamus Thai 2.indb
Dia me­ min­ta Luangpho Khun merenjiskan air jampi ke atas kepalanya. พรมแดน [promdε:n] น sempadan, batasan: พรมแดนของประเทศนั้ นถูกควบคุม โดยทหารหนึ ่ งกองพ ั น Sempadan negara itu dikawal oleh satu batalion tentera. พรรค [pak] น parti พรรคการเมือง [-ka:nma] น parti politik พรรคพวก [-puak] น kawan: พรรคพวก ของเขาเป็นทหาร Kawannya bekerja se- bagai tentera. พรรณนา [pannana:] ก menggam- barkan, memerikan: ผู 09:45 AM พ 268 alat perkakas, peralatan พัสดุไปรษณีย ์ [-praisani] น bung- kusan pos: บุรุษไปรษณีย ์ ส ่ งพัสดุภัณฑ ์ ให ้ แก ่ ฉันหนึ่ งชิ้ น Posmen menghantar satu bungkusan pos untuk saya. พัสดุภัณฑ ์ [-pan] น bungkusan พา [pa:] ก membawa: ซัยนัลพาลูก ๆ ของเขาไปสวนสัตว ์ Zainal membawa anak- anaknya ke zoo. พากเพียร [pa:kpian] ก berusaha, bertekun: เขาพากเพียรจนประสบความสำเร็จ

Kembali ke atas