Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sebenar


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ วยเข็ม Ibu mencungkil se- lumbar di tapak kaki adik dengan ja­ rum. 2 menunjukkan, menandakan: พฤติกรรมของเขาบ ่ งถึงนิสัยที่ แท ้ จริงของเขา Tingkah lakunya menunjukkan pe­ ri­ badi­nya yang sebenar. บงกช [bokot] น teratai, padema บด [bot] ก 1 menggelek: เครื่ องจักรกำลังบด ดินถนนที่ อยู ่ ในระหว ่ างการก ่ อสร ้ าง Jentera se- dang menggelek tanah di jalan yang Dia mencapai kejayaan dalam bidang penulisan pada penghu- jung hidupnya. บันดาล [banda:n] ก memberikan: เง ินทองไม ่ สามารถจะบันดาลความสุขที่ แท ้ จริงได ้ Wang ringgit tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sebenar. บันได [bandai] น tangga บันไดเลื ่ อน [-lwan] น eskalator บันทึก [bantk] น 1 catatan: ต ่ างคนต ่ าง ทำบันทึกของตนเอง Masing-masing mem- buat catatan sendiri. 2 rakaman: บันทึก
Kamus Thai 2.indb
อง [s:] น rumah pelacuran ซอน [s:n] ดู ซุก ซ ่ อน [sn] ก menyembunyikan, me­ nyo­rokkan ซ ่ อนเงื ่ อน [-an] ก menyembunyi­ kan tujuan sebenar: รัฐบาลได ้ ซ ่ อนเงื่ อน ในการจัดทำงบประมาณกลาง Kerajaan menyembunyikan tujuan sebenar menyediakan peruntukan khas. ซ ่ อนหา [-ha:] น main sorok-sorok, main sembunyi-sembunyi ซ ้ อน [s:n] ก menindankan: คนงานซ ้ อนจาน ที่ เก็บมาจากโต ๊ ะอาหาร Pekerja menindankan
Kamus Thai 2.indb
bulan lepas. สืบ [s:p] ก menyiaat: เจ ้ าหน ้ าที่ ตำรวจกำ ลัง สืบที่ อยู ่ แท ้ จริงของชายชาวต ่ างประเทศคนหนึ่ ง Pegawai polis sedang menyiasat tem- pat tinggal sebenar seorang pendatang asing. สีบพันธุ ์ [-pan] ก membiak: กรมประมง ปิดอ ่ าวปัตตานีในช ่ วงฤดูปลาสืบพันธุ ์ Jaba- tan Perikanan menutup kegiatan me- nangkap ikan di Teluk Pattani pada musim ikan membiak

Kembali ke atas