Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1. tengah (ketika, masih) melakukan sesuatu lagi, masih: saya ~ mencuci tangan; ia ~ sakit; 2. sementara, dlm pada itu, dlm waktu itu, ketika itu: matahari itu nampak berwarna merah walaupun ~ rembang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1. menengah, tidak besar (kaya, cantik, dll) dan tidak kecil (miskin, buruk, dll), berpatutan: sejak pagi tadi angin bertiup ~; pendapatannya ~ sahaja; 2. cukup, luma-yan, pada: baju ini ~ utk saya; 3. bersahaja, sederhana, tidak berlebih-lebihan: kepintaran-nya ~ saja; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : = sedangkan 1. sekalipun, walau-pun, meskipun: belum pernah ia merasai hidup senang spt perempuan lain ~ cinta kasihnya tiada berkurang-kurang kepadaku; sedang-kan binatang yg tidak berakal itu lagi dapat diajar oleh manusia; 2. padahal, walhal: dapatkah ia menolak kemungkinan itu sedang-kan ia lemah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : ketika masih melakukan sesuatu; masih dlm sesuatu keadaan: Isterinya ~ mengandung. Ketika dia tiba tadi, saya ~ membaca akhbar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1 tidak berlebih-lebihan keadaannya (spt tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil); menengah atau sederhana keadaannya: Pendapatannya ~ saja. Rumah saya ~ besarnya. 2 ber­patutan atau berpadanan; cukup; pa­dan: Baju ini ~ utk saya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : , = sedangkan 1 sung­guhpun; walaupun; sekalipun: ~ bah, kapar tak hanyut, inikan pula, kemarau panjang. 2 padahal; walhal: Bagaimana aku hendak menolongmu, ~ diriku sendiri pun serba kekurangan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sedang (kata tugas)
Bersinonim dengan tengah, ketika, masih; sementara, dalam pada itu,
Kata Terbitan : sedang2, sedang3, sedangkan,

Puisi
 

Sedang manis buahmu mubingu,
     Manislah lagi buah embacang;
Sedang baik kasihmu dahulu,
     Baiklah lagi kasih yang mendatang.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hari ini sedang panas panjang,
     kacang telah lupakan kulitnya.

Bermaksud :

Orang miskin jadi kaya, lupa akan dirinya.

 

Lihat selanjutnya...(34)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
กกเพื่ อป ้ องก ั นตลิ่ งพ ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ๊ ก [kok] น kumpulan, kelompok: ก ่ อน สม ั ยกรุงธนบุรี กองท ั พไทยแตกเป็นก ๊ กเป็นเหล ่ า Sebelum Era Thon Buri tentera Thai berpecah kepada beberapa ั ลลีเป็นเด็กกต ั ญญูมาก Wallee seorang budak yang sangat mengenang budi. กติกา [kati  ka:] น peraturan: กรรมการ กำล ั งอธิบายกติกาการแข ่ งข ั นฟุตบอลแก ่ ท ั ้งสองทีม Pengadil sedang menerangkan pera­ turan perlawanan bola sepak kepada kedua-dua pasukan. ก ้ น [kon] น 1 (อวัยวะ) punggung, bun- tut: เขาตีก ้ นลูก Dia memukul punggung anaknya. 2 (ภาชนะส ่
Kamus Thai 2.indb
้ อง รบกวนคุณพ ่ อซึ่ งกำลังอ ่ านหนังสือพิมพ ์ Adik ร รก รบ Kamus Thai 2.indb 308 4/15/2008 11:11:59 AM ร 309 mengganggu ayah yang sedang mem- baca surat khabar. รบเร ้ า [-raw] ก mendesak: มาลีรบเร ้ า ให ้ สามีของเธอซื้ อรถคันใหม ่ Malee mendesak suaminya supaya membeli kereta baru. รม [rom] ก mengasapi: คนงานกำลัง รมยางแผ ่ น Pekerja itu sedang mengasa- pi kepingan getah. ร ่ ม [rom] น 1 (เครื่ องใช ้ ) payung: 2 (เงา) naungan: ชาวนาคนนั้ นนั่ งอยู ่ ใต ้ ร ่ มมะม ่ วง Pe- sawah
Kamus Thai 2.indb
pe­ gawai kedutaan negara barat dituduh bertindak sebagai perisik. จาระไน [ca:ranai] ก menerangkan se- cara terperinci: คนขับรถสิบล ้ อกำลังจาระไน เหตุการณ ์ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้ นบนท ้ องถนน Pe­ mandu lori sedang menerangkan se­ cara terperinci peristiwa kemalangan yang berlaku di jalan raya. จาระบี [ca:rabi:] น gris จารีต [ca:ri  :t] น adat istiadat จารีตประเพณี [-prape:ni:] น adat resam jambul: เด็กไทยในสมัยก ่ อน นิยมไว ้ จุก Kanak-kanak Thai pada masa dahulu biasanya mempunyai jambul. จุก 2 [cuk] น 1 penyumbat: เจ ้ าของร ้ าน กำลังหาจุกขวดน้ำมัน Tuan kedai sedang mencari pe­nyumbat botol mi­nyak. ก 2 menyum­bat, menyumbatkan: คุณแม ่ จุกหมอนใบนั้ นด ้ วยนุ ่ น Ibu menyumbat bantal itu dengan kekabu. คุณแม ่ จุกนุ ่ น
Kamus Thai 2.indb
penyem- bahan นโยบาย [nayo:ba:y] น dasar, polisi นรก [narok] น neraka นวนิยาย [nawaniya:y] น novel นวด [nuat] ก 1 (ร่างกาย) mengurut: หมอกำลังนวดขาของยูโซฟด ้ วยน ้ ำมันปลิงทะเล Bomoh sedang mengurut kaki Yusuf dengan minyak gamat. 2 (ข ้ าวเปลือก) mengirik: ชาวนาในภาคอีสานของไทยเคย ใช ้ ควายนวดข ้ าว Pesawah di timur laut Thailand pernah menggunakan kerbau untuk mengirik padi. 3 (แป้ง) menguli: คุณแม ่ กำลังนวดแป ้ งเพื่ อทำโรตี Emak sedang menguli tepung untuk membuat roti. น นก นวด Kamus Thai 2.indb 206 4/15/2008 11:09:00 AM น 207 นวม [nuam] น sarung tangan tinju น ่

Kembali ke atas