Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1. tengah (ketika, masih) melakukan sesuatu lagi, masih: saya ~ mencuci tangan; ia ~ sakit; 2. sementara, dlm pada itu, dlm waktu itu, ketika itu: matahari itu nampak berwarna merah walaupun ~ rembang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1. menengah, tidak besar (kaya, cantik, dll) dan tidak kecil (miskin, buruk, dll), berpatutan: sejak pagi tadi angin bertiup ~; pendapatannya ~ sahaja; 2. cukup, luma-yan, pada: baju ini ~ utk saya; 3. bersahaja, sederhana, tidak berlebih-lebihan: kepintaran-nya ~ saja; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : = sedangkan 1. sekalipun, walau-pun, meskipun: belum pernah ia merasai hidup senang spt perempuan lain ~ cinta kasihnya tiada berkurang-kurang kepadaku; sedang-kan binatang yg tidak berakal itu lagi dapat diajar oleh manusia; 2. padahal, walhal: dapatkah ia menolak kemungkinan itu sedang-kan ia lemah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : ketika masih melakukan sesuatu; masih dlm sesuatu keadaan: Isterinya ~ mengandung. Ketika dia tiba tadi, saya ~ membaca akhbar. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : 1 tidak berlebih-lebihan keadaannya (spt tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil); menengah atau sederhana keadaannya: Pendapatannya ~ saja. Rumah saya ~ besarnya. 2 ber­patutan atau berpadanan; cukup; pa­dan: Baju ini ~ utk saya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.dang] | سدڠ

Definisi : , = sedangkan 1 sung­guhpun; walaupun; sekalipun: ~ bah, kapar tak hanyut, inikan pula, kemarau panjang. 2 padahal; walhal: Bagaimana aku hendak menolongmu, ~ diriku sendiri pun serba kekurangan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sedang (kata tugas)
Bersinonim dengan tengah, ketika, masih; sementara, dalam pada itu,
Kata Terbitan : sedang2, sedang3, sedangkan,

Puisi
 

Sedang manis buahmu mubingu,
     Manislah lagi buah embacang;
Sedang baik kasihmu dahulu,
     Baiklah lagi kasih yang mendatang.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hari ini sedang panas panjang,
     kacang telah lupakan kulitnya.

Bermaksud :

Orang miskin jadi kaya, lupa akan dirinya.

 

Lihat selanjutnya...(34)


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
dok[do]kata tugas1. sedangMasa kami dok makan semalam, aleh-aleh lampu padam.[mA.sA kA.mi do mA.kAn s«mA.lAm Aleh.A.leh lAm.pu pA.dAm]Sedang kami makan malam, tiba-tiba lampu padam.
   3. mendengar perbualan orang lainDepa dok melangut di situ masa orang dok besembang.[dE.pA do/ m«.lA.Nut di si.tu mA.sA .ÒAN do/ b«.sem.bAN]Mereka sedang mendengar perbualan orang lain di situ semasa orang sedang berbual.
jip[dZip]kata kerjamengambil gasing yang sedang berpusing dengan menggunakan tali.Lekaih jip, sapa lambat gasin dia kena tahan.[l«.kAC dZip sA.pA lAm.bAt gA.sin di.jA k«.nA tA.hAn]Cepat jip, siapa lambat gasingnya kena tahan.
payong[pA.joN]kata kerja1. memangkah gasing yang sedang berpusingAku payong dulu lepaih tu baru giliaq hang.[A.ku pA.joN du.lu l«.pAC tu bA.Òu gi.li.jA)Ö hAN]Saya pangkah gasing dahulu selepas itu baru giliran awak.
kumboi[kum.boj]kata namaketulan berwarna putih di dalam kelapa yang sedang bercambah.Kata orang tua-tua kalu budak-budak makan kumboi sat ni jadi bodo.[kA.tA .ÒAN tu.wA.tu.wA kA.lu bu.dA/.bu.dA/ mA.kAn kum.boj sAt ni dZA.di bo.d]Kata orang tua-kalau budak-budak makan ketulan di dalam kelapa nanti jadi bodoh.
lantak[lAn.tA/]kata kerjamakan (bahasa kasar).Apa hampa dok lantak tu?[A.pA hAm.pA do/ lAn.tA/ tu]Apa kamu semua sedang makan tu?
ghaib[xA.jib]kata kerjatertidur.Tengah dok sembang elok-elok dia ghaib.[t«.NAh do sEm.bAN E.lo/.Elo/ di.jA xA.jib]Sedang berbual-bual dia tertidur.
   2. merungutApa yang hang dok meratuih sorang-sorang tu?[A.pA jAN hAN dok m«.ÒA.tuC s.ÒAN.s.ÒAN tu]Apa yang awak sedang merunggut seorang diri?
hanyut[hA.øut]kata kerjatidurKami tengah syok tengok T.V. dia dah hanyut.[kA.mi t«.NAh S tE.N ti.vi di.jA dAh hA.øut]Kami sedang seronok menonton televisyen dia sudah tidur.
eron[E.ҍn]kata kerjamenggaul santan dengan pulut yang dikukus ketika masih panas.Mak dok eron pulut kunin.[mA do E.ҍn pu.lut ku.nin]Mak sedang menggaul santan pada pulut kuning.
1234

Kembali ke atas