Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
sedia (adjektif)
1. Bersinonim dengan memang ada: telah ada, terdapat, wujud,
Berantonim dengan tiada

2. Bersinonim dengan memang begitu: begitulah, sebenarnya, sesungguhnya, demikianlah, naam, itulah,
Berantonim dengan lain

3. Bersinonim dengan siap: mustaid, lengkap, jadi, boleh,
Berantonim dengan batal

4. Bersinonim dengan sanggup: rela, sudi, dapat, bisa, tidak keberatan, ambuh, embuh, mahu, suka, kasadu, ingin,
Berantonim dengan enggan

Kata Terbitan : sedianya, bersedia, menyediakan, tersedia, kesediaan, persediaan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ธ 204 ธง [to] น 1 bendera 2 (พระบรมวงศานุวงศ ์ ) panji-panji ธงชาติ [-ca:t] น bendera kebangsaan: ธงชาติไทยมีสามสี Bendera kebangsaan Thai ada tiga warna. ธงพระครุฑพ ่ าห ์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง ำมันจะลดลง Saya yakin tahun ha- dapan harga petrol akan turun. แน ่ ชัด [-cat] ว jelas: มีหลักฐานแน ่ ชัดว ่ า เขาไม ่ ได ้ ก ่ ออาชญากรรมนั ้ น Ada bukti yang jelas bahawa dia tidak melakukan je- nayah itu. แน ่ นอน [-n:n] ดู แน ่ แน ่ น [nε:n] ว 1 (เงื ่ อน เวลา) ketat
Kamus Thai 2.indb
อย ่ างจัง Tyson melepaskan tumbukan yang kuat. 4 (ถูกระทำ) tepat, teruk: ลูอิสถูกหมัด เข ้ าอย ่ างจัง Luis menerima tumbukan yang tepat. จังก ้ า [caka:] ว tegak siap sedia, tegak siap siaga: ทหารยืนจังก ้ าพร ้ อมจะต ่ อส ู ้ ก ับศัตรู ที่ รุกราน Askar berdiri tegak siap sedia untuk melawan musuh. จังงัง [caa] ว tergamam: เขาจังงังเมื่ อเห็น อากัปกริยาของลูกชายเขา Dia tergamam me­- lihat karenah anak lelakinya. จังหวะ [cawa] น 1 rentak, tempo: จอมปลวก จังหวะ Kamus Thai 2.indb 105
Kamus Thai 2.indb
เก ่ าหล ั งน ั ้นทำด ้ วยไม ้ เหลาชะโอน Selak pintu rumah lama itu dibuat daripada kayu nibung. กลอน 2 [kl:n] น puisi: บทกลอนของ ไทยมีหลายชนิด Puisi Thai ada beberapa jenis. กล ่ อม [kl:m] ก mengulit: คุณย ่ ากำล ั ง กล ่ อมน ้ องให ้ นอน Nenek sedang mengulit adik supaya cepat tidur. กลอย [kl Kementerian Dalam Negeri telah menapis semua filem a­sing sebelum ditayangkan. กลั่นแกล ้ ง [-klε:] ก memfitnah: เขาโกรธ มากเพราะมีคนกล ั ่ นแกล ้ งเขา Dia sangat ma- rah kerana ada orang memfitnahnya. กลั ้ น [klan] ก menahan: ท ่ าทางของ น ั กแสดงคนน ั ้ นตลกมากจนผู ้ ชมกล ั ้ นห ั วเราะ ไม ่ ไหว Gelagat pelakon itu

Kembali ke atas