Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.di.kit] | سديکيت

Definisi : tidak besar jumlahnya; tidak banyak: Banyak bekerja ~ bercakap. Wang simpanannya sudah tinggal ~ saja lagi. ~ banyak sedikit atau banyak (utk me­nyatakan jumlah yg tidak tentu ba­nyaknya); lebih kurang. sedikit-sedikit 1 tiap-tiap kali sedikit; sedi­kit demi sedikit: ~, lama-lama men­jadi bukit. 2 walaupun sedikit. menyedikitkan membuat menjadi se­dikit; mengurangkan supaya sedikit; mengecilkan: ~ belanja. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.di.kit] | سديکيت

Definisi : tidak banyak (bkn bilangan, nilai, kadar dll): Beri saya nasi ~. Kuih itu manis ~. ~ banyak lebih kurang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sedikit

Puisi
 

Sayang dewa membuang dewi,
     Sedikit kapur banyak gambir;
Banyak bohong buat sendiri,
     Sedikit tutur banyak sindir.


Lihat selanjutnya...(81)
Peribahasa

Sehari selembar benang,
     lama-lama jadi sehelai kain.

Bermaksud :

Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedikit-sedikit tekun, lama-lama menjadi bukit).

 

Lihat selanjutnya...(106)

368

Many a mickle makes a muckle

Duit yang sedikit jika disimpan lama-kelamaan akan menjadi banyak juga.

Berdikit-dikit lama-lama jadi bukit.

''One day, I'll drive that car out of this showroom,'' she said full of determination. ''But, you don't earn that much,'' I said. ''Many a mickle makes a muckle , doesn't? I'll save whatever I have to own it even though it may take years,'' she answered.

''Satu hari nanti, aku akan memandu pulang kereta itu,'' kataku dengan penuh keazaman tatkala berkunjung ke bilik pameran tersebut. ''Tapi, gaji kau taklah banyak,'' kataku. ''Bukankah berdikit-dikit lama-lama jadi bukit? Aku akan menyimpan semua duit yang aku ada untuk memilikinya walaupun mengambil masa bertahun-tahun lamanya,'' jawabnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(49)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. mengambil atau menghabiskan sedikit demi sedikit; geret.Mana kedai tu tak lingkop, masin-masin dok karau duet masok poket sendiri.[mA.nA k«.dAj tu tA/ liN.kop mA.sin.mA.sin do/ kA.ÒAw du.wet mA.so/ p.kEt s«n.di.Òi]Kedai itu bangkrap kerana masing-masing mengambil wangnya masuk ke saku sendiri.
   2. mengambil atau menghabiskan (sedikit demi sedikit); karau.Kreja malaeh, asyek dok geret duet pesaka tu saja.[kÒ«.dZA mA.lAEh A.Se/ do/ g«.Òet du.wet p«.sA.kA tu sA.dZA]Dia malas bekerja hanya asyik menghabiskan wang pusaka itu sahaja.
otek[.tE/]kata kerjaberansur-ansur, sedikit demi sedikit (dalam menyimpan wang, perjalanan, belajar dan sebagainya).La ni dia kalah, sat lagi dia otek menang balek.[lA ni di.jA kA.lAh sAt lA.gi di.jA .tE/ m«.nAN bA.le/]Sekarang ini dia kalah, sebentar lagi dia akan beransur-ansur menang.
geret[g«.Òet]kata kerja1. menggigit atau menghabiskan sedikit demi sedikit dengan gigi seperti perbuatan lipas, arnab, tupai dan tikus, kerumit.Habeh kaen baju dalam lemari tu kena geret tikuih.[hA.beh kAen bA.dZu dA.lAm l«.mA.Òi tu k«.nA g«.Òet ti.kuih]Habis musnah pakaian di dalam almari itu dikerumit tikus.
karau[kA.ÒAw]kata kerja1. menggulung, melilit, menarik atau mengumpul sesuatu yang panjang (seperti benang, tali dan lain-lain) sedikit demi sedikit secara berterusan pada buku benang; kampoi II.Pi cepat karau wau tu, ari dah nak ujan.[pi tS«.pAt kA.ÒAw wAw tu A.Òi dAh nA/ u.dZAn]Pergi segera tarik tali wau itu kerana hari hendak hujan.
kampoi II[kAm.poj]kata kerjamenggulung, melilit, menarik atau mengumpul sesuatu yang panjang (seperti benang, tali dan lain-lain) sedikit demi sedikit secara berterusan pada buku benang; karau.Lepaeh dia karau tali wau tu, dia kampul kat pot susu.[l«.pAEh di.jA kA.ÒAw tA.li wAw tu di.jA kAm.poj kAt pt su.su]Selepas ditarik turun tali layang-layang itu, dililitnya pada tin susu kosong.
culin[tSu.lin]kata namasedikit (digunakan sebagai penjodoh bilangan), seculin ialah satu ukuran yang sedikit.Lepaeh isap candu dua culin, dia tidoq sampai siang.[l«.pAEh i.sAp tSAn.du du.wA tSu.lin di.jA ti.dâÖ sAm.pAj si.jAN]Selepas menghisap candu dua culin, dia pun tertidur sampai siang.
jeret[dZ«.Òet]kata kerjameminum sekadar membasahkan tekak, minum sedikit.Dia tu tengah leteh, bagi dia jerit ayaq sikit.[di.jA tu t«.NAh l«.teh bA.gi di.jA dZ«.Òet A.jA)Ö si.kit]Dia sedang keletihan, berilah dia minum sedikit air.
cotet[tS.tEât]kata adjektifberkenaan barang atau benda yang kecil sahaja, sedikit sahaja.Hang tak buleh ambek semua, hang kena ambek secotet saja barula orang tak marah.[hAN tA/ bu.leh Am.be/ s«.mu.wA hAN k«.nA Am.be/ s«.tS.tEât sA.dZA bA.Òu.lA .ÒAN tA/ mA.ÒAh]Kamu tidak boleh mengambil kesemuanya, ambil sedikit sahaja barulah kamu tidak dimarahi orang.
bekah[b«.kAh]kata adjektifmerekah, pecah sedikit atau terbelah sebahagiannya.Buah derian tu bekah dah senang la kita belah.[bu.wAh d«.Òi.jAn tu b«.kAh dAh s«.nAN lA ki.tA b«.lAh]Buah durian itu telah merekah, mudahlah dibelah.
123

Kembali ke atas