Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.di.kit] | سديکيت

Definisi : tidak besar jumlahnya; tidak banyak: Banyak bekerja ~ bercakap. Wang simpanannya sudah tinggal ~ saja lagi. ~ banyak sedikit atau banyak (utk me­nyatakan jumlah yg tidak tentu ba­nyaknya); lebih kurang. sedikit-sedikit 1 tiap-tiap kali sedikit; sedi­kit demi sedikit: ~, lama-lama men­jadi bukit. 2 walaupun sedikit. menyedikitkan membuat menjadi se­dikit; mengurangkan supaya sedikit; mengecilkan: ~ belanja. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.di.kit] | سديکيت

Definisi : tidak banyak (bkn bilangan, nilai, kadar dll): Beri saya nasi ~. Kuih itu manis ~. ~ banyak lebih kurang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sedikit

Puisi
 

Sayang dewa membuang dewi,
     Sedikit kapur banyak gambir;
Banyak bohong buat sendiri,
     Sedikit tutur banyak sindir.


Lihat selanjutnya...(81)
Peribahasa

Sehari selembar benang,
     lama-lama jadi sehelai kain.

Bermaksud :

Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedikit-sedikit tekun, lama-lama menjadi bukit).

 

Lihat selanjutnya...(106)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
secoet[s«.tS.Et]kata tugassedikit.Tanah pusako tu,den dapek secoet yo.[tA.nAh pu.sA.k tu dEn dA.pE/ s«.tSo.Et j]Tanah pusaka itu, saya dapat sedikit saja.
   2. penat, letih.Daki bukit siket yo dio dah hongeh.[dA.ki bu.ket si.ket j di.j dAh h.NEh]Daki bukit sedikit saja dia sudah penat.
erau[E.ÄAw]kata kerjamenangis dengan kuat, meraung.Baru siket den jontik dah erau.[bA.Äu si.ket dEn dZn.ti/ dAh E.ÄAw]Baru sedikit saya jentik sudah meraung.
meong[mEN]kata adjektif1. mudah merajuk.Tak boleh togo siket, meong la deh.[tA/ b.leh to.go si.ket mEN lA dEh]Tak boleh tegur sedikit, merajuklah dia.
rewai[ÄE.wAj]kata kerja1.      memukul menggunakan sesuatu yang panjang seperti rotan, galah, kayu dan lain-lain.Apo dibiaan ayam tu, rewai la siket.[A.p di.bi.jA.An A.jAm tu ÄE.wAj lA si.ket]Apa dibiarkan ayam itu, rewailah sedikit.
kolebeh[k.lE.bEh]kata adjektifberkenaan kain, pakaian yang terlebih daripada ukuran asal; tokolebeh.Aleh mejo tu, kolebeh siket sobolah kanan.[A.lEh mE.dZ tu k.lE.bEh si.ket s.b.lAh kA.nAn]Alas meja itu terlebih sedikit sebelah kanan.
boseh[b.sEh]kata adjektifberkenaan badan yang besar atau gemuk dan lemah, tidak bermaya, tidak aktif.Copeklah jalan tu siket, kau ni nampak boseh yo.[tS.pE/.lAh dZA.lAn tu si.kEt kAw ni nAm.pA/ b.sEh j]Cepatlah jalan itu sedikit, engkau ini nampak lemah sahaja.
tokolebeh[t.k.lE.bEh]kata adjektifberkenaan kain, pakaian yang terlebih daripada ukuran asal; kolebeh.Aleh mejo tu, tokolebeh siket sobolah kanan.[A.lEh mE.dZ tu t.k.lE.bEh si.ket s.b.lAh kA.nAn]Alas meja itu terlebih sedikit sebelah kanan.
binjek[bin.dZe/]kata kerjamengambil dengan tiga hujung jari (sedikit bahan).Binjek siket kue tu, omak nak raso.[bin.dZe/ si.kEt kuE tu .mA/ nA/ ÄA.s]Ambilkan secubit kuih itu, emak hendak rasa.
bororok[b.č.č/]kata kerjaberebut-rebut.Ayam tu bororok makan jagung, jagunge siket.[A.jAm tu b.č.č/ mA.kAn dZA.guN s.bAb dZA.guN.E si.kEt]Ayam itu berebut-rebut makan jagung, sebab jagungnya sedikit.
12

Kembali ke atas