Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ® kali I. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 satu kali: Hanya ~ itulah saja saya ber­jumpa dgn dia. 2 berserta; bersama: Apabila kamu pergi nanti, bawalah barang-barang ini ~. 3 tidak ada kecualinya; seluruhnya; semuanya: Perompak-perom­pak itu telah dibunuhnya ~. 4 sangat; sung­guh; benar: Cantik ~ gadis itu. sekali-kali sedikit pun; sama sekali: Jangan ~ mengambil hak orang lain. sekali-sekali, sesekali, sekali-sekala pd sesuatu waktu; tidak kerap; kadang-kadang: ~ ada juga dia datang ke mari. bersekali bersama-sama (dgn); berserta (dgn). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : 1 satu kali: Kamu hendaklah mandi sekurang-kurangnya ~ sehari. 2 semuanya atau seluruhnya: Mereka menggali lubang itu dan mengambil telur yg terlonggok di dlmnya ~. 3 amat; sangat; paling: Pahang ialah negeri yg besar ~ di Semenanjung Tanah Melayu. 4 = sekali gus semuanya dikerjakan pd satu waktu. 5 pd suatu masa; pd suatu waktu: ~ persetua sekali peristiwa. ~ lalu a. tidak mengamati betul-betul; sambil lalu; sepintas lalu. b. serentak; sekali gus. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sekali

Puisi
 

Tebang puan pangkal Jeddah,
     Sekali tebang sekali tumbuh;
Kalau tuan cakap tak sudah,
     Sekali hendak sekali tak ambuh.


Lihat selanjutnya...(107)
Peribahasa

Lurus-lurus ekor anjing,
     walau bagaimanapun ada juga bengkoknya.

Bermaksud :

Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali-sekali akan berbalik juga hatinya hendak berbuat jahat. (Lihat juga: a. Betapapun lurus paku, hujungnya berbentuk juga, b. Betul, betul ekor anjing; walau bagaimanapun ada juga bengkoknya).

 

Lihat selanjutnya...(110)

423

News lords, new laws

Apabila perintah baharu atau orang lain berkuasa, maka peraturan baharu pula diperkenalkan.

Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih)

''Last year, we didn't even have to pay a single cent for our quit rent. But now, wea are told to pay up,'' I said ''Well, that was last year. Now we have a new government. News lords, new laws,'' replied my boss.

''Tahun lepas kita tak perlu bayar satu sen pun cukai tanah. Tapi sekarang kita kena bayar pula,'' kataku. ''Itu tahun lalu, sekarang kerajaan baharu. Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih),'' jawab ketuaku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(38)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
gitu mo[g:i.tu m:] begitu sekali.Mung maroh ko aku nanggong gitu mo.[muN mA.čh k A.ku n:AN.goN g:i.tu m:]Kamu marahkan aku hingga begitu sekali.
dok dek[d/ dE/] tidak sekali-kali, tidak langsung (menafikan sesuatu).Mung nok ko diyo ko? Dok dek ee.[muN n/ k di.j k d/ de/ E):]Kamu suka pada dia kah? Tak adalah.
crele creluk[tSÄ«.lE tSÄ«.lu/] sekali-sekala, jarang-jarang.Kalu gi skoloh crele creluk bilo nok panda.[kA.lu gi sk.lh tSÄ«.lE tSÄ«.lu/ bi.l n/ pAn.dA]Kalau jarang-jarang pergi sekolah bila nak pandai.
licing mone[li.tSiN m:.nE] habis sama sekali (berkenaan harta dan lain-lain), habis langsung; licing dalek, licing damah.Nasik dale pingge licing mone, nyo make ko Mamak.[nA.si/ d:A.lE piN.gE li.tSiN m:.nE ø mA.kE k mA.mA/]Nasi dalam pinggan habis dimakan oleh Mamat.
licing damah[li.tSiN d:A.mAh] habis sama sekali (berkenaan harta dan lain-lain), habis langsung; licing dalek, licing mone.Pitih aku licing damah doh wak blanjo bule ni.[pi.tih A.ku li.tSiN d:A.mAh dh wA/ blAn.dZ bu.lE ni]Wang aku dah habis kerana berbelanja bulan ni.
licing dalek[li.tSiN d:A.le/] habis sama sekali (berkenaan harta dan lain-lain), habis langsung; licing damah, licing mone.Mung make nasik sapa licing dalek, tok taroh ko ore laeng lasong.[muN mA.kE nA.si/ sA.pA li.tSiN d:A.le/ t/ tA.Äoh k .ÄE lAeN lA.soN]Kamu makan nasi sampai habis langsung, tak tinggal sedikit untuk orang lain.
bokeh[b.kEh]kata kerjamencabut pokok besar berserta akar-akarnya sekali.Ayoh dok bokeh pohong temesu depe rumoh.[A.jh do/ b.kEh p.hoN t«.m«.su d:«.pE Äu.mh]Ayah sedang mencabut pokok tembusu depan rumah.
jongok angok[dZ:.N/ A.N/] keadaan orang ramai yang sedang melihat sesuatu dengan asyik sekali.Dok tengok gapo gak jongok angok tu.[do/ tE.N/ g:A.p gA/ dZ:.N/ A.N/ tu]Sedang tengok apa ramai-ramai tu.
sobek[s.bE/]kata kerjamenghias.Wa bule hok diyo sobek tu, come sunggoh.[wA bu.lE h/ di.j s.bE/ tu tS.mE suN.goh]Wau bulan yang dihiasnya tu, cantik sekali.
nanggong[n:AN.goN]kata tugassampai, sehingga.Mung maroh ko aku, nanggong gitu mo.[muN mA.čh k A.ku n:AN.goN g:i.tu m:]Kamu marahkan aku sampai begitu sekali.
12

Kembali ke atas