Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ka.li] | سکالي

Definisi : ® kali I. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ka.li] | سکالي

Definisi : 1 satu kali: Hanya ~ itulah saja saya ber­jumpa dgn dia. 2 berserta; bersama: Apabila kamu pergi nanti, bawalah barang-barang ini ~. 3 tidak ada kecualinya; seluruhnya; semuanya: Perompak-perom­pak itu telah dibunuhnya ~. 4 sangat; sung­guh; benar: Cantik ~ gadis itu. sekali-kali sedikit pun; sama sekali: Jangan ~ mengambil hak orang lain. sekali-sekali, sesekali, sekali-sekala pd sesuatu waktu; tidak kerap; kadang-kadang: ~ ada juga dia datang ke mari. bersekali bersama-sama (dgn); berserta (dgn). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.ka.li] | سکالي

Definisi : 1 satu kali: Kamu hendaklah mandi sekurang-kurangnya ~ sehari. 2 semuanya atau seluruhnya: Mereka menggali lubang itu dan mengambil telur yg terlonggok di dlmnya ~. 3 amat; sangat; paling: Pahang ialah negeri yg besar ~ di Semenanjung Tanah Melayu. 4 = sekali gus semuanya dikerjakan pd satu waktu. 5 pd suatu masa; pd suatu waktu: ~ persetua sekali peristiwa. ~ lalu a. tidak mengamati betul-betul; sambil lalu; sepintas lalu. b. serentak; sekali gus. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sekali

Puisi
 

Tebang puan pangkal Jeddah,
     Sekali tebang sekali tumbuh;
Kalau tuan cakap tak sudah,
     Sekali hendak sekali tak ambuh.


Lihat selanjutnya...(107)
Peribahasa

Lurus-lurus ekor anjing,
     walau bagaimanapun ada juga bengkoknya.

Bermaksud :

Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali-sekali akan berbalik juga hatinya hendak berbuat jahat. (Lihat juga: a. Betapapun lurus paku, hujungnya berbentuk juga, b. Betul, betul ekor anjing; walau bagaimanapun ada juga bengkoknya).

 

Lihat selanjutnya...(110)

423

News lords, new laws

Apabila perintah baharu atau orang lain berkuasa, maka peraturan baharu pula diperkenalkan.

Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih)

''Last year, we didn't even have to pay a single cent for our quit rent. But now, wea are told to pay up,'' I said ''Well, that was last year. Now we have a new government. News lords, new laws,'' replied my boss.

''Tahun lepas kita tak perlu bayar satu sen pun cukai tanah. Tapi sekarang kita kena bayar pula,'' kataku. ''Itu tahun lalu, sekarang kerajaan baharu. Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih),'' jawab ketuaku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(38)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น pancasila เบญจมาศ [bencama:t] น bunga kekwa เบญจางคประดิษฐ์ [benca:ka- pradit] น anggota sujud Buddha เบ็ด [bet] น mata kail เบ็ดเตล็ด [bettalet] ว runcit เบ็ดเสร็จ [betset] ว 1 semua sekali: ค ่ าใช ้ จ ่ ายในการก ่ อสร ้ างบ ้ านของเขารวมเบ็ดเสร็จ สองล ้ านบาท Belanja pembinaan rumah- nya semua sekali berjumlah dua juta baht. 2 (สงคราม) total: สงครามเบ็ดเสร็จ ได ้ เกิดขึ้ นที่ เวียดนาม Perang total telah ber­ - laku di Vietnam. เบน [be:n] ก memiraukan: เขาเบนหัวเรือไป ทางขวาเพื่ อไม ่ ให
Kamus Thai 2.indb
cari  yatam] น moral, จน จริยธรรม Kamus Thai 2.indb 102 4/15/2008 11:05:44 AM จ 103 akhlak: จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนี้ สูงยิ่ ง Moral pelajar sekolah ini tinggi sekali. จริยศาสตร ์ [cari  ya sa:t ] น etika: คุณครูสอนวิชาจริยศาสตร ์ แก ่ นักเรียนชั้ นมัธยม ปลาย Guru mengajar etika kepada pe­ la­jar menengah atas. จริยศ ึ กษา [cari  Thai, coi ฉอเลาะ [c:l] ก memujuk: เด็กคน น ั ้นฉอเลาะแม ่ ของเขา Budak itu memujuk emaknya. ฉะฉาน [caca:n] ว jelas, terang: เขาพูดไม ่ ฉะฉานเลย Percakapannya tidak jelas sama sekali. ฉะนั ้ น [canan] ส ั น jadi, oleh itu: เขามีธุระฉะน ั ้ นไม ่ ได ้ มา Dia ada urusan, jadi dia tidak datang. ฉะนี้ [cani:] ว seperti ini
Kamus Thai 2.indb
ร ่ ายมนตร ์ เรียกปลา Pra Sang men- jampi untuk memanggil ikan. ร ้ าย [ra:i] ว jahat ร ้ ายกาจ [-ka:t] ว sangat jahat, jahat betul, jahat sekali ร ้ ายแรง [-rε:] ดู รุนแรง ราว 1 [ra:w] น palang ราวบันได [-bandai] น susur tangga, langkan ราวตากผ ้ า [-ta:kpa:] น ampaian, pe- nyidai ราว 2 wica:ranaya:n] น akal วิจิตร [wicit] ว indah: อาคารรัฐสภาไทย วิจิตรมาก Bangunan Parlimen Thai sa­ ngat indah. วิจิตรพิศดาร [-pitsada:n] ว aneh: เขา แต ่ งตัววิจิตรพิศดารมาก Dia berpakai­an aneh sekali. วิชา [wica:] น subjek, mata pelajaran วิชาการ [-ka:n] น bidang akademik วิชาชีพ [-ci  :p] น kerjaya วิชาโท [-to:] น subjek minor วิชาเอก [-e:k] น subjek major วิญญาณ
Kamus Thai 2.indb
่ ถึงขนาด Ting­ginya tidak mencapai ukuran yang dikehendaki. ขนาน 1 [kana:n] น jenis: ยาขนานนี้ ร ั กษา โรคได ้ ชะง ั ดน ั ก Ubat jenis ini mujarab sekali. ขนาน 2 [ka na:n] ก (ชื่อ) mem- berikan gelaran: ชาวมาเลเซียขนานนาม ตนกูอ ั บดุลเราะห ์ มานว ่ า “บิดาแห ่ งเอกราช” Rakyat Malaysia memberikan gelaran “Bapa Kemerdekaan” kepada Tunku Abdul ั ้นขึงข ั งมาก Sikap kerajaan terha­ dap perkara itu sangat tegas. ขึ ้ ง [k] ว marah: คุณแม ่ ไม ่ ขึ้ งเธอดอก Emak tidak marah kepada engkau sama sekali. ขึ้น 1 [kn] ก 1 naik ทุกคนต ้ องระม ั ดระว ั ง ตอนขึ้ นลงรถไฟ Semua harus berhati- hati sewaktu naik turun kereta api. ราคาน ้ ำม ั นขึ้ นแล
Kamus Thai 2.indb
masing menjangkau 50 dan 40 tahun menggambarkan kematangan kedua-dua organisasi ini untuk mengorak langkah bagi menyatukan dua buah negara yang berjiran melalui sesi bengkel perkamusan yang bersifat akademik, dan sekali gus melalui penerbitan kamus ini. Sesungguhnya kelahiran kamus ini sangat bermakna bagi negara Malaysia dan Thailand, khususnya apabila melibatkan hubungan dua hala antara kedua- dua buah negara dalam bidang pendidikan kepada DBP atas niat murni dan segala sumbangan yang dihulurkan. Tanpa kesungguhan DBP dan ketabahan serta ketekunan penyusun menghadiri setiap bengkel Kamus Thai-Melayu yang dijalankan sejak tahun 2001, tentu sekali hasil yang sangat bernilai ini tidak akan wujud. Profesor Madya Dr. Boonsom Siribamrungsuk Presiden Universiti Prince of Songkla 2008 PENGHARGAAN Kamus Thai 2.indb 18 4/15/2008 10:58

Kembali ke atas